ट्रेन / तकप्रस्थान
53225 बख्तियारपुर गया पैसेंजर
राजगीर
02.15 घंटे
13:30
53222 बख्तियारपुर राजगीर पैसेंजर
राजगीर
03.00 घंटे
16:00
63340 दानापुर राजगीर पैसिंजर
राजगीर
02.45 घंटे
20:20
14224 बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस
राजगीर
01.53 घंटे
04:02
14-नव
53224 बख्तियारपुर राजगीर पैसेंजर
राजगीर
03.05 घंटे
05:45
14-नव
53043 हावड़ा राजगीर पैसिंजर
राजगीर
03.25 घंटे
07:30
14-नव
12392 श्रमजीवी एक्स्प्रेस
राजगीर
02.08 घंटे
08:22
14-नव
13234 राजगृह एक्सप्रेस
राजगीर
03.00 घंटे
08:45
14-नव
53232 दानापुर तिलाया पैसेंजर
राजगीर
02.05 घंटे
11:10
14-नव
Station Name / Code
बख्तियारपुर जंक्शन
BKP
राजगीर
RGD
New IRCTC Agent Registration