ट्रेन / तकप्रस्थान
53044 राजगीर हावड़ा पैसिंजर
कोताल्पुकुर
00.56 घंटे
00:40
14-नव
53074 साहिबगंज रामपुर हट पैसिंजर
कोताल्पुकुर
00.43 घंटे
05:54
14-नव
53042 जयनगर हावड़ा पैसिंजर
कोताल्पुकुर
01.02 घंटे
11:47
14-नव
53064 बरहरवा बर्द्धमान पैसिंजर
कोताल्पुकुर
00.39 घंटे
14:24
14-नव
53408 जमालपुर रामपुर हट पैसिंजर
कोताल्पुकुर
00.47 घंटे
19:30
14-नव
53406 साहिबगंज रामपुर हट पैसिंजर
कोताल्पुकुर
00.38 घंटे
20:34
14-नव
Station Name / Code
बाकूड़ी
BKLE
कोताल्पुकुर
KLP
New IRCTC Agent Registration