बालासोर से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12863 हावड़ा एसवंतपुर एक्स्प्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
23:56
22855 संत्रगाची तिरुपति एक्सप्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
18:50
20-अक्टू
12867 हावड़ा पांडिचेरी एक्सप्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
02:42
21-अक्टू
22863 हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
14:00
21-अक्टू
15906 विवेक एक्सप्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
14:16
21-अक्टू
22605 पुरुलिया विल्लुपुरम एक्सप्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
15:42
21-अक्टू
22887 हावड़ा यशवंतपुर हमसफर
रेनिगुन्टा जंक्शन
16:16
22-अक्टू
12254 अंगा एक्स्प्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
02:42
24-अक्टू
12660 गुरुदेव एक्स्प्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
03:20
24-अक्टू
22603 खड़गपुर विल्लुपुरम एक्सप्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
15:42
24-अक्टू
22851 मंगलौर विवेक एक्सप्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
18:53
24-अक्टू
22817 हावड़ा मैसूर एक्सप्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
19:21
25-अक्टू
22877 हावड़ा एर्नाकुलम अंत्योदय एक्सप्रेस
रेनिगुन्टा जंक्शन
20:17
26-अक्टू
New IRCTC Agent Registration