बमंगाच्ची से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
30342बनगांव मजेर्हत लोकल07.2708.4601.19hr
30344बनगांव मजेर्हत लोकल08.2509.4401.19hr
30346बनगांव मजेर्हत लोकल10.4412.1001.26hr
30332हाब्रा मजेर्हत लोकल14.3615.5901.23hr
30314दत्तापुकुर मजेर्हत लोकल18.1219.1601.04hr