बमंगाच्ची से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
30342बनगांव मजेर्हत लोकल07.2709.1201.45hr
30344बनगांव मजेर्हत लोकल08.2510.0801.43hr
30346बनगांव मजेर्हत लोकल10.4412.3501.51hr
30332हाब्रा मजेर्हत लोकल14.3616.2901.53hr
30314दत्तापुकुर मजेर्हत लोकल18.1219.4001.28hr