ट्रेन / तकप्रस्थान
37757 बंदेल कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.10 घंटे
23:25
37741 बनदेल कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.10 घंटे
03:05
14-नव
37743 बनदेल कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.09 घंटे
04:30
14-नव
37745 बनदेल कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.09 घंटे
05:40
14-नव
37911 हावड़ा कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.12 घंटे
06:36
14-नव
73151 सियाल्दा जंगीपुर रोड पैसेंजर
ट्रीबेनी
00.12 घंटे
06:56
14-नव
37747 बनदेल कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.09 घंटे
08:10
14-नव
37913 हावड़ा कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.10 घंटे
09:00
14-नव
31111 सियाल्दा कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.10 घंटे
09:30
14-नव
37915 हावड़ा कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.12 घंटे
10:58
14-नव
37749 बनदेल कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.09 घंटे
12:15
14-नव
37917 हावड़ा कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.12 घंटे
13:11
14-नव
37751 बनदेल कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.09 घंटे
14:40
14-नव
37919 हावड़ा कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.12 घंटे
15:25
14-नव
37753 बनदेल कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.19 घंटे
16:20
14-नव
53001 हावड़ा अजीमगंज पैसिंजर
ट्रीबेनी
00.11 घंटे
17:14
14-नव
37921 हावड़ा कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.12 घंटे
18:05
14-नव
37923 हावड़ा कटवा फास्ट
ट्रीबेनी
00.12 घंटे
19:02
14-नव
37755 बनदेल कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.09 घंटे
19:35
14-नव
37925 हावड़ा कटवा फास्ट
ट्रीबेनी
00.12 घंटे
20:15
14-नव
37927 हावड़ा कटवा लोकल
ट्रीबेनी
00.10 घंटे
21:37
14-नव
13033 हावड़ा कटिहार एक्सप्रेस
ट्रीबेनी
00.11 घंटे
22:21
14-नव
Station Name / Code
बंदेल जंक्शन
BDC
ट्रीबेनी
TBAE
New IRCTC Agent Registration