बांदीकुई जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
19416 कटरा अहमदाबाद एक्सप्रेस
आबू रोड
10:10
19402 लखनऊ अहमदाबाद एक्सप्रेस
आबू रोड
11:42
14321 बरेली भुज एक्सप्रेस
आबू रोड
15:54
12916 आश्रम एक्स्प्रेस
आबू रोड
19:00
19032 हरिद्वार अहमदाबाद मेल
आबू रोड
02:23
24-अक्टू
19264 दिल्ली पोरबंदर एक्सप्रेस
आबू रोड
11:52
24-अक्टू
14311 अल हज़रत एक्सप्रेस
आबू रोड
15:54
24-अक्टू
19580 दिल्ली सराय रोहिल्ला राजकोट एक्सप्रेस
आबू रोड
16:40
25-अक्टू
19410 गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस
आबू रोड
23:42
26-अक्टू
19270 मुज़फ़्फ़रपुर पोरबंदर एक्स्प्रेस
आबू रोड
16:40
28-अक्टू
New IRCTC Agent Registration