ट्रेन / तकप्रस्थान
63272 पटना मोकामा पैसेंजर
मोकामा जंक्शन
04.08 घंटे
05:32
14-नव
63208 पटना जसीडिह पैसेंजर
ताल
02.47 घंटे
09:28
14-नव
63210 पटना झाझा पैसेंजर
ताल
02.43 घंटे
11:37
14-नव
63212 पटना झाझा पैसेंजर
ताल
01.37 घंटे
14:00
14-नव
13132 पटना कोलकता एक्सप्रेस
मोकामा जंक्शन
02.02 घंटे
17:23
14-नव
55528 पटना जयनगर पैसेंजर
मोकामा जंक्शन
02.09 घंटे
17:36
14-नव
63218 दानापुर मोकामा पैसेंजर
मोकामा जंक्शन
02.32 घंटे
18:58
14-नव
63206 पटना किउल पैसेंजर
ताल
02.10 घंटे
21:46
14-नव
13246 कैपिटल एक्सप्रेस
मोकामा जंक्शन
01.19 घंटे
23:25
14-नव
13248 कामख्या कैपिटल एक्सप्रेस
मोकामा जंक्शन
01.19 घंटे
23:25
17-नव
Station Name / Code
बांका घाट
BKG
ताल
TALL
मोकामा जंक्शन
MKA
New IRCTC Agent Registration