बरेली जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
54352 बरेली अलीगढ पैसिंजर
बशारात्गंज
04:55
54354 बरेली अलीगढ पैसिंजर
बशारात्गंज
09:05
54311 बरेली मुरादाबाद पैसेंजर
बशारात्गंज
12:05
54077 बरेली दिल्ली पैसेंजर
बशारात्गंज
17:15
54466 बरेली फर्रुखाबाद पैसिंजर
बशारात्गंज
21:05
54462 बरेली बांदीकुई पैसिंजर
बशारात्गंज
21:05
बरेली सिटी से
ट्रेन / तकप्रस्थान
14555 बरेली दिल्ली एक्सप्रेस
बशारात्गंज
13:45
New IRCTC Agent Registration