बरहरवा जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
53036 बरहरवा अजीमगंज पैसिंजर
तिल्दंगा
03:45
22-सित
53401 साहिबगंज मालदा टाउन पैसिंजर
तिल्दंगा
07:40
22-सित
53030 भागलपुर अजीमगंज पैसिंजर
तिल्दंगा
09:40
22-सित
53434 बरहरवा अजीमगंज पैसिंजर
तिल्दंगा
14:20
22-सित
53022 साहिबगंज अजीमगंज पैसेंजर
तिल्दंगा
16:20
22-सित
New IRCTC Agent Registration