बेग्देवाई से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
99901तलेगांव पुणे लोकल00.1200.4500.33hr
99835लोनावाला पुणे लोकल00.1500.5100.36hr
99801लोनावाला पुणे लोकल05.5406.2600.32hr
99803लोनावाला पुणे लोकल07.0507.4000.35hr
99903तलेगांव पुणे लोकल07.5608.2800.32hr
99805लोनावाला पुणे लोकल08.0008.3500.35hr
99807लोनावाला पुणे लोकल08.5509.3000.35hr
99905तलेगांव शिवाजी नगर लोकल10.0310.4000.37hr
99809लोनावाला पुणे लोकल10.4711.1900.32hr
99811लोनावाला पुणे लोकल12.0512.4000.35hr
99813लोनावाला पुणे लोकल14.3515.1000.35hr
99815लोनावाला पुणे लोकल15.2516.0000.35hr
99817लोनावाला पुणे लोकल16.1516.5000.35hr
99907तलेगांव पुणे लोकल16.4517.1900.34hr
99819लोनावाला पुणे लोकल18.0218.3500.33hr
99821लोनावाला पुणे लोकल18.5719.3000.33hr
99823लोनावाला शिवाजी नगर लोकल19.3520.2500.50hr
99825लोनावाला पुणे लोकल20.0920.4100.32hr
99827लोनावाला पुणे लोकल21.1421.4600.32hr
99829लोनावाला पुणे लोकल22.0922.4100.32hr
99831लोनावाला पुणे लोकल22.3923.1100.32hr
99833लोनावाला पुणे लोकल23.1023.4200.32hr