भद्रख से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12660गुरुदेव एक्स्प्रेस04.2212.3732.15hr
22642शालीमार तिरुवनंतपुरम एक्स्प्रेस04.2213.0232.40hr
22644पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस04.2213.0232.40hr
12508गुवाहाटी एर्नाकुलम एक्सप्रेस05.3014.3733.07hr
12516सिलचर त्रिवेंद्रम सेंट्रल एक्सप्रेस05.3014.3733.07hr
15906विवेक एक्सप्रेस15.2023.4232.22hr
22877हावड़ा एर्नाकुलम अंत्योदय एक्सप्रेस21.2002.4229.22hr