भक्तिनगर से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22957 सोमनाथ एक्स्प्रेस
नवागढ़
02:43
24-अक्टू
59507 राजकोट सोमनाथ पैसेंजर
नवागढ़
05:19
24-अक्टू
19571 राजकोट पोरबंदर एक्स्प्रेस
नवागढ़
07:25
24-अक्टू
59423 राजकोट सोमनाथ पैसेंजर
नवागढ़
08:00
24-अक्टू
22945 सौराष्ट्र मेल स्लिप
नवागढ़
11:17
24-अक्टू
19569 राजकोट वेरावल एक्सप्रेस
नवागढ़
11:21
24-अक्टू
19119 अहमदाबाद सोमनाथ एक्सप्रेस
नवागढ़
15:40
24-अक्टू
59421 राजकोट वेरावल पैसेंजर
नवागढ़
18:25
24-अक्टू
16334 वेरावल एक्सप्रेस
नवागढ़
12:55
30-अक्टू
New IRCTC Agent Registration