ट्रेन / तकप्रस्थान
22958 सोमनाथ एक्स्प्रेस
विरमगाम जंक्शन
03.14 घंटे
00:59
19-नव
19120 सोमनाथ अहमदाबाद एक्सप्रेस
विरमगाम जंक्शन
03.52 घंटे
10:38
19-नव
11463 सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस
विरमगाम जंक्शन
03.26 घंटे
13:45
19-नव
19570 वेरावल मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस
विरमगाम जंक्शन
03.58 घंटे
17:25
19-नव
16333 वेरवाल तिरुवनंतपुरम एक्स्प्रेस
विरमगाम जंक्शन
03.28 घंटे
08:05
21-नव
12949 कविगुरु एक्सप्रेस
विरमगाम जंक्शन
03.16 घंटे
12:25
22-नव
11465 सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस
विरमगाम जंक्शन
03.26 घंटे
13:45
23-नव
Station Name / Code
भक्तिनगर
BKNG
विरमगाम जंक्शन
VG
New IRCTC Agent Registration