भांडुप से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
96119मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल00.1401.1401.00hr
96101मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल01.0902.0800.59hr
96003मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल05.0806.0901.01hr
96107मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल05.3206.3301.01hr
96201विद्याविहार बदलापुर लोकल05.4006.4301.03hr
96109मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल06.0407.0501.01hr
95203मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट07.3808.2900.51hr
95205मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट08.3009.1900.49hr
95107मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट09.3310.1700.44hr
95209मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट09.4710.3500.48hr
95211मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट10.0110.4800.47hr
95109मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट10.1010.5400.44hr
95111मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट11.0911.5600.47hr
96205मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल15.0116.0301.02hr
96213मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल20.1721.2201.05hr
96215मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल20.3921.4201.03hr
96219मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल21.5222.5501.03hr
96221मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल22.1223.1601.04hr
95011मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट22.3123.1800.47hr
96223मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल22.3223.3601.04hr
96019मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल23.1300.1401.01hr
96225मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल23.2700.3201.05hr
96227दादर बदलापुर लोकल23.4400.4801.04hr
95013मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट23.5200.3500.43hr