भरूच जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12844 अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
21:38
12833 हावड़ा एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
03:14
22-सित
22138 प्रेरणा एक्स्प्रेस
बडनेरा जंक्शन
20:54
22-सित
22939 हापा बिलासपुर एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
07:52
25-सित
12949 कविगुरु एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
20:06
27-सित
18406 अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
21:38
27-सित
अंकलेश्वर जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12655 नवजीवन एक्स्प्रेस
बडनेरा जंक्शन
10:31
18502 गांधीधाम विशाखापट्नम एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
07:18
23-सित
New IRCTC Agent Registration