Loading...

भरूच जंक्शन → वडोदरा जंक्शन

02925 पश्चिम एक्स्प्रेस
वडोदरा जंक्शन
00.56 घंटे
16:34
09079 सूरत वडोदरा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
02.07 घंटे
17:13
04708 दादर वेस्टर्न बीकानेर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.08 घंटे
17:47
02933 कर्णावती एक्सप्रेस
वडोदरा जंक्शन
00.48 घंटे
17:56
02931 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.53 घंटे
18:25
09217 बांद्रा वेरावल स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.54 घंटे
18:51
09155 सूरत वडोदरा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
02.20 घंटे
19:00
09137 दहानू रोड वडोदरा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.32 घंटे
19:08
82901 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.45 घंटे
19:31
02989 दादर वेस्टर्न अजमेर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.05 घंटे
19:31
09115 दादर भुज स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.15 घंटे
20:05
02953 मुंबई सेंट्रल ह निजामुद्दीन स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.49 घंटे
20:51
09455 बांद्रा भुज स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.04 घंटे
22:30
09029 बांद्रा अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.58 घंटे
01:12
19-सित
09707 बांद्रा श्री गंगानगर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.58 घंटे
01:22
19-सित
02961 मुंबई सेंट्रल इंदौर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.52 घंटे
01:26
19-सित
02945 मुंबई सेंट्रल ओखा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.55 घंटे
01:47
19-सित
09201 दादर वेस्टर्न अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.57 घंटे
01:56
19-सित
02843 खुर्दा रोड अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.53 घंटे
03:11
19-सित
02901 बांद्रा उदयपुर सिटी स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.50 घंटे
03:36
19-सित
01050 पुणे अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.56 घंटे
04:15
19-सित
02927 दादर वेस्टर्न स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.02 घंटे
04:23
19-सित
09123 बांद्रा जामनगर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.49 घंटे
04:42
19-सित
09019 बांद्रा हरिद्वार स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.05 घंटे
05:06
19-सित
09135 वलसाड अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.13 घंटे
06:49
19-सित
06083 त्रिवेंद्रम सेंट्रल ह निजामुद्दीन स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.54 घंटे
08:12
19-सित
02834 हावड़ा अहमदाबाद एक्स्प्रेस
वडोदरा जंक्शन
00.58 घंटे
08:52
19-सित
09129 वलसाड वडोदरा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.12 घंटे
09:13
19-सित
09011 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.55 घंटे
11:00
19-सित
09106 रेवा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.59 घंटे
14:41
19-सित
04671 बांद्रा श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.49 घंटे
15:00
19-सित
02216 बांद्रा दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.55 घंटे
15:43
19-सित
09035 मुंबई सेंट्रल पोरबंदर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.32 घंटे
16:21
19-सित
02995 बांद्रा अजमेर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.57 घंटे
22:01
19-सित
09041 बांद्रा गाज़ीपुर सिटी एक्सप्रेस
वडोदरा जंक्शन
00.50 घंटे
03:36
20-सित
01090 पुणे भगत की कोठी स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.56 घंटे
04:15
20-सित
04189 दौंड ग्वालियर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.51 घंटे
08:12
20-सित
02009 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.50 घंटे
10:14
20-सित
04539 बांद्रा चंडीगढ़ स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.53 घंटे
15:54
20-सित
09215 बांद्रा हिसार स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.49 घंटे
16:16
20-सित
09235 बांद्रा भावनगर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.56 घंटे
21:10
20-सित
09233 बांद्रा जयपुर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.02 घंटे
21:18
20-सित
01192 पुणे भुज स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.56 घंटे
04:15
21-सित
09094 सन्त्रागाची पोरबंदर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.11 घंटे
04:49
21-सित
09240 बिलासपुर हापा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.56 घंटे
06:38
21-सित
01104 बांद्रा झाँसी स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.04 घंटे
09:20
21-सित
09238 रेवा राजकोट स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.54 घंटे
14:37
21-सित
09567 तूतीकोरिन ओखा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.55 घंटे
15:07
21-सित
02474 बांद्रा बीकानेर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.53 घंटे
18:37
21-सित
04818 बांद्रा भगत की कोठी स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.13 घंटे
19:23
21-सित
09055 वलसाड जोधपुर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.13 घंटे
20:42
21-सित
06508 KSR बेंगलूरु जोधपुर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.50 घंटे
02:22
22-सित
02949 बांद्रा दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.49 घंटे
16:16
22-सित
09017 बांद्रा हरिद्वार स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.04 घंटे
17:23
22-सित
01137 नागपुर अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.08 घंटे
20:42
22-सित
06210 मैसूर अजमेर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.50 घंटे
02:22
23-सित
01096 पुणे अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.56 घंटे
04:15
23-सित
09075 बांद्रा रामनगर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.05 घंटे
09:19
23-सित
07623 हज़ूर साहिब नांदेड़ श्री गंगानगर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.08 घंटे
20:42
23-सित
08405 भुबनेश्वर अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.53 घंटे
03:11
24-सित
01088 पुणे वेरावल स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.58 घंटे
04:15
24-सित
09104 वाराणसी वडोदरा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.11 घंटे
06:04
24-सित
02244 बांद्रा कानपुर सेंट्रल स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.05 घंटे
09:19
24-सित
02929 बांद्रा जैसलमेर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.50 घंटे
16:24
24-सित
02907 मडगांव हापा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.57 घंटे
00:45
25-सित
02200 बांद्रा झाँसी स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.05 घंटे
09:19
25-सित
09268 प्रयागराज Jn अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.01 घंटे
14:37
25-सित
02498 तिरुच्चिरापल्ली श्री गंगानगर हमसफ़र स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.51 घंटे
15:22
25-सित
09021 बांद्रा लखनऊ स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.50 घंटे
16:24
25-सित

अंकलेश्वर जंक्शन → वडोदरा जंक्शन

06587 यशवंतपुर बीकानेर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.55 घंटे
16:53
02955 मुंबई जयपुर एक्सप्रेस
वडोदरा जंक्शन
00.55 घंटे
23:07
09039 अवध एक्स्प्रेस
वडोदरा जंक्शन
01.02 घंटे
02:41
19-सित
06338 एर्नाकुलम ओखा स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.59 घंटे
03:26
19-सित
02756 सिकंदराबाद राजकोट स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.03 घंटे
09:53
19-सित
02656 MGR चेन्नई सेंट्रल अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.20 घंटे
14:06
19-सित
02476 कोइंबटोर हिसार स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.58 घंटे
18:20
19-सित
06506 KSR बेंगलूरु गांधीधाम स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.55 घंटे
02:17
20-सित
06312 कोचुवेली श्री गंगानगर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.59 घंटे
03:26
20-सित
09261 कोचुवेली पोरबंदर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.02 घंटे
19:03
20-सित
06502 यशवंतपुर अहमदाबाद स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.19 घंटे
21:23
20-सित
04805 यशवंतपुर बाड़मेर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.05 घंटे
15:16
21-सित
09111 वलसाड हरिद्वार स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.29 घंटे
16:58
21-सित
09577 तिरुनेलवेली जामनगर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.02 घंटे
19:03
21-सित
06334 त्रिवेंद्रम सेंट्रल वेरावल स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.59 घंटे
03:26
22-सित
06336 नागरकोविल गांधीधाम स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.59 घंटे
03:26
23-सित
09203 सिकंदराबाद पोरबंदर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.08 घंटे
09:53
23-सित
08501 विशाखापट्नम गांधीधाम स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.12 घंटे
20:47
24-सित
09259 कोचुवेली भावनगर स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
00.59 घंटे
03:26
25-सित
06614 कोइंबटोर राजकोट स्पेशल
वडोदरा जंक्शन
01.03 घंटे
09:53
25-सित
Station Name / Code
भरूच जंक्शन
BH
अंकलेश्वर जंक्शन
AKV
वडोदरा जंक्शन
BRC
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

भरूच जंक्शन से वडोदरा जंक्शन ट्रेनें

भरूच जंक्शन से वडोदरा जंक्शनतक की ट्रेनों के बारे में

 1. भरूच जंक्शन और वडोदरा जंक्शनके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  भरूच जंक्शन और वडोदरा जंक्शनके बीच 89 ट्रेंने चलती हैं.
 2. भरूच जंक्शन से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन भरूच जंक्शन और वडोदरा जंक्शनके बीच है मडगांव हापा स्पेशल (02907) जिसका चलने का समय है 00.45 और यह ट्रैन चलती है on श.
 3. भरूच जंक्शन से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन भरूच जंक्शन और वडोदरा जंक्शनके बीच है मुंबई जयपुर एक्सप्रेस (02955) जिसका चलने का समय है 23.07 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. भरूच जंक्शन और वडोदरा जंक्शन के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  भरूच जंक्शन और वडोदरा जंक्शनके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद स्पेशल (82901) जिसका चलने का समय है 19.31 और यह ट्रैन चलती है on सो शु श र. और ये 70 किलोमीटर की दूरी 00.45 घंटे में तय करती है .