भाटीएल से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
79428खंभात आनंद पैसेंजर05.4906.0300.14hr
79418खंभात आनंद पैसेंजर07.5408.0800.14hr
79422खंभात आनंद पैसेंजर10.0910.2300.14hr
79416खंभात आनंद पैसेंजर12.0512.1900.14hr
79414खंभात आनंद पैसेंजर14.2514.3900.14hr
79426खंभात आनंद पैसेंजर16.2516.3900.14hr
79420खंभात आनंद पैसेंजर18.4919.0300.14hr
79424खंभात आनंद पैसेंजर20.5921.1300.14hr