ट्रेन / तकप्रस्थान
11123 बरौनी ग्वालियर मेल
भटनी जंक्शन
00.24 घंटे
02:16
11-दिस
15203 बरौनी लखनऊ एक्स्प्रेस
भटनी जंक्शन
00.24 घंटे
02:51
11-दिस
55011 सिवान गोरखपुर पैसेंजर
भटनी जंक्शन
00.30 घंटे
06:15
11-दिस
22531 छपरा मथुरा एक्सप्रेस
भटनी जंक्शन
00.14 घंटे
06:46
11-दिस
15105 इंटरसिटी एक्सप्रेस
भटनी जंक्शन
00.14 घंटे
08:21
11-दिस
55115 छपरा भटनी पैसेंजर
भटनी जंक्शन
01.30 घंटे
10:20
11-दिस
14005 लीच्छवि एक्स्प्रेस
भटनी जंक्शन
00.25 घंटे
10:30
11-दिस
55019 छपरा गोरखपुर पैसेंजर
भटनी जंक्शन
00.21 घंटे
13:29
11-दिस
15027 मौर्य एक्सप्रेस
भटनी जंक्शन
00.40 घंटे
14:05
11-दिस
13019 बाघ एक्स्प्रेस
भटनी जंक्शन
00.17 घंटे
15:38
11-दिस
14673 शहीद एक्स्प्रेस
भटनी जंक्शन
00.20 घंटे
16:20
11-दिस
55009 छपरा भटनी पैसेंजर
भटनी जंक्शन
00.37 घंटे
19:58
11-दिस
15909 अबध असम एक्सप्रेस
भटनी जंक्शन
00.19 घंटे
21:31
11-दिस
Station Name / Code
भत्पर रानी
BHTR
भटनी जंक्शन
BTT
New IRCTC Agent Registration