भुबनेश्वर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
18407पुरी साइनगर शिर्डी एक्सप्रेस00.0807.0506.57hr
18421पुरी अजमेर एक्सप्रेस00.0807.0506.57hr
12893भुबनेश्वर बालांगीर सुपरफ़ास्ट06.3013.2506.55hr
18405पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस19.4303.5508.12hr
18425पूरी दुर्ग एक्स्प्रेस19.5504.3308.38hr
12994पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस21.1003.5506.45hr
22827पुरी सूरत एक्सप्रेस21.1003.5506.45hr
18452तपस्विनी एक्स्प्रेस स्लिप21.2308.0010.37hr
12146भुबनेश्वर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस22.4807.0508.17hr