बिहिया से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13484 फरक्का एक्स्प्रेस
जमालपुर जंक्शन
19:00
13120 आनंद विहार टर्मिनल सियाल्दा एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
12:36
22-सित
13414 फरक्का एक्स्प्रेस
जमालपुर जंक्शन
19:00
22-सित
13134 वाराणसी सियाल्दा एक्सप्रेस
जमालपुर जंक्शन
12:36
23-सित
22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ
जमालपुर जंक्शन
04:21
24-सित
New IRCTC Agent Registration