बोद्वाद से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12140सेवाग्राम एक्सप्रेस02.5203.0800.16hr
51196बल्हारशाह मुंबई पैसेंजर02.5703.1300.16hr
51198वर्धा भुसावल पैसिंजर06.3806.5400.16hr
19026अमरावती सूरत एक्सप्रेस12.1012.2300.13hr
51286नागपुर भुसावल पैसिंजर12.4013.1300.33hr
11040महाराष्ट्र एक्सप्रेस16.5017.0400.14hr
51184नर्खेर भुसावल पैसेंजर17.1817.3900.21hr