बोलपुर शांतिनिकेतन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22502 न्यू तीनसुकिया KSR बेंगलूरु एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
21:58
12510 गुवाहाटी बंगलौर एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
21:58
20-अक्टू
15228 मुज़फ़्फ़रपुर यशवंतपुर एक्स्प्रेस
विजयवाडा जंक्शन
19:26
21-अक्टू
12516 सिलचर त्रिवेंद्रम सेंट्रल एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
21:58
23-अक्टू
12514 गुवाहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
21:58
24-अक्टू
12508 गुवाहाटी एर्नाकुलम एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
21:58
25-अक्टू
New IRCTC Agent Registration