बोरिवली से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
91166बोरिवली चर्चगेट लोकल00.0500.2500.20hr
91168विरार चर्चगेट फास्ट00.1000.2900.19hr
91170बोरिवली चर्चगेट लोकल00.1800.3700.19hr
91172विरार बांद्रा लोकल00.2200.4100.19hr
91174बोरिवली चर्चगेट लोकल00.3000.4900.19hr
91182विरार चर्चगेट लोकल00.3900.5900.20hr
19038अवध एक्स्प्रेस03.4004.0200.22hr
19040अवध एक्स्प्रेस03.4004.0200.22hr
90004बोरिवली चर्चगेट लोकल03.5004.1000.20hr
90006विरार चर्चगेट लोकल03.5904.1900.20hr
90008बोरिवली चर्चगेट लोकल04.0104.2300.22hr
90014बोरिवली चर्चगेट लोकल04.0904.3000.21hr
90016बोरिवली चर्चगेट लोकल04.1504.3600.21hr
90018भयंदर चर्चगेट लोकल04.2004.4000.20hr
90020बोरिवली चर्चगेट लोकल04.2304.4400.21hr
90022विरार चर्चगेट लोकल04.2804.4900.21hr
90024बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट04.3204.5200.20hr
90028बोरिवली चर्चगेट लोकल04.3904.5900.20hr
90030बोरिवली चर्चगेट लोकल04.4205.0300.21hr
90032विरार अँधेरी लोकल04.4605.0600.20hr
92002विरार अँधेरी फास्ट04.4905.0600.17hr
19218सौराष्ट्रा जनता एक्स्प्रेस04.5205.1300.21hr
90038बोरिवली चर्चगेट लोकल04.5305.1300.20hr
90040भयंदर चर्चगेट सेमी फ़ास्ट04.5405.1300.19hr
90042विरार चर्चगेट लोकल04.5705.1600.19hr
90044बोरिवली चर्चगेट लोकल05.0105.2200.21hr
22928लोक शक्ति एक्सप्रेस05.0305.2400.21hr
90046भयंदर चर्चगेट लोकल05.0405.2500.21hr
90048बोरिवली चर्चगेट लोकल05.0905.3100.22hr
90050नल्ला सोपारा चर्चगेट फास्ट05.1305.3400.21hr
90052भयंदर चर्चगेट लोकल05.1705.3700.20hr
90054बोरिवली चर्चगेट लोकल05.1905.4100.22hr
90056विरार चर्चगेट सेमी फास्ट05.2105.3700.16hr
90058भयंदर चर्चगेट लोकल05.2505.4600.21hr
90060बोरिवली चर्चगेट लोकल05.3005.5000.20hr
92004विरार चर्चगेट सेमी फास्ट05.3305.4700.14hr
90062बोरिवली चर्चगेट लोकल05.3305.5300.20hr
90064नल्ला सोपारा बांद्रा लोकल05.3605.5600.20hr
92006विरार मुंबई सेंट्रल फास्ट05.3605.5100.15hr
90066भयंदर चर्चगेट लोकल05.4006.0000.20hr
19708अरावली एक्सप्रेस05.4306.0400.21hr
90068बोरिवली चर्चगेट लोकल05.4506.0600.21hr
90070विरार चर्चगेट फास्ट05.4806.0200.14hr
90072बोरिवली चर्चगेट लोकल05.5206.1200.20hr
90074विरार चर्चगेट सेमी फास्ट05.5306.1200.19hr
90076बोरिवली चर्चगेट लोकल05.5506.1500.20hr
90078बोरिवली चर्चगेट लोकल05.5806.1900.21hr
90080नल्ला सोपारा बांद्रा लोकल06.0306.2400.21hr
92008विरार चर्चगेट फास्ट06.0306.1600.13hr
90082बोरिवली चर्चगेट लोकल06.0606.2700.21hr
90084विरार अँधेरी लोकल06.0906.3200.23hr
90086बोरिवली चर्चगेट लोकल06.1006.3300.23hr
90090बोरिवली चर्चगेट लोकल06.1506.3600.21hr
90092विरार चर्चगेट सेमी फास्ट06.2006.3400.14hr
90096बोरिवली चर्चगेट लोकल06.2206.4200.20hr
90100बोरिवली चर्चगेट लोकल06.2406.4500.21hr
90098वसई रोड दादर फास्ट06.2406.3700.13hr
90102विरार चर्चगेट सेमी फास्ट06.2706.4500.18hr
90104बोरिवली चर्चगेट लोकल06.2706.4800.21hr
90106बोरिवली चर्चगेट लोकल06.3006.5100.21hr
90112विरार अँधेरी फास्ट06.3006.4800.18hr
90108भयंदर चर्चगेट फास्ट06.3306.4800.15hr
90118बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट06.3606.5700.21hr
90120बोरिवली चर्चगेट लोकल06.3907.0000.21hr
90124विरार चर्चगेट सेमी फास्ट06.4106.5400.13hr
90122बोरिवली चर्चगेट लोकल06.4407.0300.19hr
90126बोरिवली चर्चगेट लोकल06.4707.0600.19hr
90128बोरिवली चर्चगेट लोकल06.5007.0900.19hr
90130विरार दादर वेस्टर्न फास्ट06.5307.0700.14hr
90132बोरिवली चर्चगेट लोकल06.5307.1200.19hr
90136बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट06.5707.1900.22hr
90142बोरिवली चर्चगेट लोकल07.0007.2100.21hr
90144नल्ला सोपारा चर्चगेट लोकल07.0307.2400.21hr
90146बोरिवली चर्चगेट लोकल07.0607.2700.21hr
92010विरार चर्चगेट फास्ट07.0807.2300.15hr
90150बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.0907.3100.22hr
90152वसई रोड दादर फास्ट07.1207.2600.14hr
90154बोरिवली चर्चगेट लोकल07.1307.3300.20hr
90156विरार चर्चगेट लोकल07.1607.3600.20hr
93002दहानू रोड अँधेरी लोकल07.1907.3400.15hr
90158विरार चर्चगेट लोकल07.2007.3900.19hr
90160बोरिवली चर्चगेट लोकल07.2207.4200.20hr
90162बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.2507.4600.21hr
90166विरार चर्चगेट सेमी फास्ट07.2707.3900.12hr
90170बोरिवली चर्चगेट लोकल07.3007.4900.19hr
90172विरार दादर वेस्टर्न फास्ट07.3307.4900.16hr
90174बोरिवली चर्चगेट लोकल07.3307.5200.19hr
90178बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.3607.5900.23hr
90182बोरिवली चर्चगेट महिला स्पेशल07.4108.0000.19hr
90184वसई रोड चर्चगेट सेमी फास्ट07.4207.5500.13hr
90186बोरिवली चर्चगेट लोकल07.4308.0300.20hr
90190विरार चर्चगेट सेमी फास्ट07.4608.0200.16hr
90194बोरिवली चर्चगेट फास्ट07.4708.0700.20hr
90196विरार अँधेरी लोकल07.5008.1200.22hr
90202विरार दादर फास्ट07.5108.0500.14hr
12972भावनगर बांद्रा एक्स्प्रेस07.5208.1100.19hr
94002बोरिवली चर्चगेट A/C सेमी फास्ट07.5408.1400.20hr
90200भयंदर चर्चगेट फास्ट07.5408.1000.16hr
90208विरार बांद्रा लोकल08.0008.1800.18hr
90214बोरिवली चर्चगेट लोकल08.0308.2200.19hr
90216विरार चर्चगेट सेमी फास्ट08.0608.2000.14hr
90220बोरिवली चर्चगेट लोकल08.0608.2600.20hr
90222विरार चर्चगेट महिला स्पेशल08.1008.3000.20hr
92012वसई रोड अँधेरी फास्ट08.1008.2800.18hr
90226विरार चर्चगेट सेमी फास्ट08.1408.3000.16hr
90228बोरिवली चर्चगेट लोकल08.1508.3500.20hr
90238विरार अँधेरी फास्ट08.1708.3500.18hr
90230भयंदर चर्चगेट फास्ट08.1708.3300.16hr
90232बोरिवली चर्चगेट लोकल08.1908.3800.19hr
90242बोरिवली चर्चगेट फास्ट08.2308.4400.21hr
90240विरार बांद्रा लोकल08.2308.4200.19hr
90250बोरिवली चर्चगेट लोकल08.3008.5100.21hr
90256बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट08.3408.5600.22hr
90252विरार चर्चगेट सेमी फास्ट08.3508.5000.15hr
90258भयंदर चर्चगेट फास्ट08.4008.5300.13hr
90260बोरिवली चर्चगेट लोकल08.4109.0100.20hr
90262वसई रोड चर्चगेट सेमी फास्ट08.4308.5900.16hr
90264बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट08.4409.0500.21hr
92014विरार चर्चगेट सेमी फास्ट08.4709.0200.15hr
90270बोरिवली चर्चगेट लोकल08.4709.0800.21hr
90274विरार अँधेरी लोकल08.5009.1200.22hr
90280बोरिवली चर्चगेट लोकल08.5309.1500.22hr
12954अगस्त क्रांति राजधानी एक्स्प08.5609.1000.14hr
90282बोरिवली चर्चगेट लोकल08.5709.1900.22hr
90284विरार चर्चगेट सेमी फास्ट09.0009.1500.15hr
90286बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.0009.2200.22hr
90288विरार चर्चगेट सेमी फास्ट09.0509.1800.13hr
90296बोरिवली चर्चगेट लोकल09.0709.2700.20hr
93006दहानू रोड चर्चगेट लोकल फास्ट09.0909.2400.15hr
90298वसई रोड चर्चगेट सेमी फास्ट09.1109.2700.16hr
90300विरार चर्चगेट सेमी फास्ट09.1509.3000.15hr
90308बोरिवली चर्चगेट लोकल09.1709.3800.21hr
12922फ्लाइयिंग रानी एक्स्प्रेस09.1909.3200.13hr
90310भयंदर चर्चगेट महिला स्पेशल09.2109.4100.20hr
90316बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.2409.4700.23hr
90318बोरिवली चर्चगेट लोकल09.2709.4700.20hr
90320विरार चर्चगेट सेमी फास्ट09.2909.4400.15hr
90324वसई रोड अँधेरी लोकल09.3309.5400.21hr
90326बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.3509.5500.20hr
90328विरार दादर वेस्टर्न फास्ट09.3609.5000.14hr
90332बोरिवली चर्चगेट लोकल09.3809.5800.20hr
92016विरार अँधेरी फास्ट09.4109.5800.17hr
90338विरार चर्चगेट सेमी फास्ट09.4509.5900.14hr
90344बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.4710.0900.22hr
90350बोरिवली चर्चगेट लोकल09.5010.1200.22hr
90346भयंदर दादर वेस्टर्न फास्ट09.5110.0500.14hr
90352विरार चर्चगेट सेमी फास्ट09.5510.1100.16hr
90356बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.5510.1500.20hr
90358विरार अँधेरी फास्ट10.0010.1600.16hr
90364बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.0110.2100.20hr
90368बोरिवली चर्चगेट लोकल10.0410.2400.20hr
90370भयंदर चर्चगेट फास्ट10.0510.1800.13hr
90372विरार चर्चगेट सेमी फास्ट10.0910.2400.15hr
90376बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.0910.2800.19hr
90382बोरिवली चर्चगेट लोकल10.1210.3400.22hr
92018विरार अँधेरी फास्ट10.1210.2900.17hr
92020विरार दादर वेस्टर्न फास्ट10.1610.3100.15hr
90384बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.1610.3700.21hr
90392विरार अँधेरी फास्ट10.1910.3600.17hr
90388बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.2010.4000.20hr
90390वसई रोड चर्चगेट सेमी फास्ट10.2110.3400.13hr
90394बोरिवली चर्चगेट लोकल10.2110.4200.21hr
90400बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.2710.4700.20hr
90402विरार चर्चगेट सेमी फास्ट10.3010.4300.13hr
90406बोरिवली चर्चगेट लोकल10.3110.5000.19hr
92022बोरिवली चर्चगेट फास्ट10.3410.4900.15hr
90410बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.3510.5600.21hr
90404विरार चर्चगेट फास्ट10.3710.5200.15hr
90412विरार अँधेरी लोकल10.3811.0000.22hr
90414बोरिवली चर्चगेट लोकल10.4011.0100.21hr
90420बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.4711.0600.19hr
90422बोरिवली चर्चगेट लोकल10.4911.1000.21hr
90424विरार चर्चगेट फास्ट10.5011.0300.13hr
90426बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.5311.1500.22hr
90428बोरिवली चर्चगेट लोकल10.5711.1800.21hr
94004विरार चर्चगेट A/C सेमी फास्ट10.5811.1200.14hr
90432बोरिवली चर्चगेट लोकल11.0211.2200.20hr
90436बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट11.0511.2600.21hr
90438विरार बांद्रा लोकल11.0911.2900.20hr
90440बोरिवली चर्चगेट लोकल11.1311.3300.20hr
90442विरार चर्चगेट सेमी फास्ट11.1511.3000.15hr
90444भयंदर चर्चगेट फास्ट11.1911.3400.15hr
90448बोरिवली चर्चगेट लोकल11.2011.4000.20hr
90450बोरिवली चर्चगेट फास्ट11.2211.3700.15hr
90452बोरिवली चर्चगेट लोकल11.2311.4400.21hr
90454वसई रोड अँधेरी लोकल11.2511.4900.24hr
90456विरार चर्चगेट फास्ट11.3011.4400.14hr
90458बोरिवली चर्चगेट लोकल11.3211.5200.20hr
90462विरार चर्चगेट सेमी फास्ट11.3811.5200.14hr
90466बोरिवली चर्चगेट लोकल11.4012.0000.20hr
90468विरार चर्चगेट सेमी फास्ट11.4311.5800.15hr
90470बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट11.4412.0400.20hr
92024विरार चर्चगेट सेमी फास्ट11.4712.0100.14hr
90472बोरिवली चर्चगेट लोकल11.4712.0700.20hr
90474विरार अँधेरी लोकल11.5012.1200.22hr
90478बोरिवली चर्चगेट लोकल11.5312.1400.21hr
90480विरार चर्चगेट सेमी फास्ट11.5712.1700.20hr
90484बोरिवली चर्चगेट लोकल12.0012.2200.22hr
90490विरार अँधेरी लोकल12.0612.2600.20hr
90486भयंदर चर्चगेट फास्ट12.0612.2100.15hr
90488बोरिवली चर्चगेट लोकल12.0812.2800.20hr
90494विरार अँधेरी फास्ट12.1012.2600.16hr
90492बोरिवली चर्चगेट लोकल12.1312.3200.19hr
92026विरार चर्चगेट फास्ट12.1412.2700.13hr
90498बोरिवली चर्चगेट लोकल12.1512.3600.21hr
90502बोरिवली चर्चगेट लोकल12.2112.4200.21hr
90506विरार अँधेरी लोकल12.2412.4600.22hr
90504बोरिवली चर्चगेट फास्ट12.2412.3900.15hr
90508विरार चर्चगेट सेमी फास्ट12.2912.4200.13hr
90512बोरिवली चर्चगेट लोकल12.3112.5000.19hr
90514विरार चर्चगेट फास्ट12.3312.4600.13hr
90518बोरिवली चर्चगेट लोकल12.3712.5600.19hr
90516भयंदर दादर वेस्टर्न फास्ट12.3712.5100.14hr
90522विरार अँधेरी लोकल12.4113.0300.22hr
90526बोरिवली चर्चगेट लोकल12.4713.0800.21hr
92028विरार दादर वेस्टर्न फास्ट12.4913.0200.13hr
90532बोरिवली चर्चगेट लोकल12.5113.1100.20hr
90530विरार चर्चगेट सेमी फास्ट12.5313.0600.13hr
90536बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट12.5413.1500.21hr
90534भयंदर चर्चगेट फास्ट12.5613.1000.14hr
90538बोरिवली चर्चगेट लोकल13.0013.1900.19hr
90540विरार चर्चगेट लोकल13.0113.2300.22hr
90542विरार दादर फास्ट13.0613.1900.13hr
90546बोरिवली चर्चगेट लोकल13.1013.3100.21hr
90550बोरिवली चर्चगेट लोकल13.1613.3500.19hr
90548विरार चर्चगेट सेमी फास्ट13.1713.3000.13hr
90554बोरिवली चर्चगेट लोकल13.1913.4000.21hr
90552भयंदर दादर वेस्टर्न फास्ट13.2013.3400.14hr
90560बोरिवली चर्चगेट लोकल13.2213.4300.21hr
90556विरार चर्चगेट सेमी फास्ट13.2413.3700.13hr
90558विरार अँधेरी लोकल13.2613.4800.22hr
12980जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस13.2913.5000.21hr
90562बोरिवली चर्चगेट लोकल13.2913.4900.20hr
90564विरार चर्चगेट सेमी फास्ट13.3113.4600.15hr
90566बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट13.3213.5200.20hr
90568बोरिवली चर्चगेट लोकल13.3513.5500.20hr
90570वसई रोड दादर फास्ट13.3713.4900.12hr
90576बोरिवली चर्चगेट लोकल13.4014.0100.21hr
90572विरार चर्चगेट सेमी फास्ट13.4113.5500.14hr
90578विरार अँधेरी लोकल13.4314.0500.22hr
90580भयंदर चर्चगेट फास्ट13.4513.5800.13hr
90582बोरिवली चर्चगेट लोकल13.4614.0500.19hr
90586बोरिवली चर्चगेट लोकल13.5314.1300.20hr
94006विरार चर्चगेट A/C फास्ट13.5414.0900.15hr
12926पश्चिम एक्स्प्रेस13.5714.1700.20hr
22926पश्चिम एक्स्प्रेस13.5714.1700.20hr
90588बोरिवली चर्चगेट लोकल13.5714.1600.19hr
90590विरार चर्चगेट फास्ट14.0114.1600.15hr
90592बोरिवली चर्चगेट लोकल14.0114.2100.20hr
90594बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट14.0414.2400.20hr
90596विरार चर्चगेट सेमी फास्ट14.0514.2000.15hr
90598बोरिवली चर्चगेट लोकल14.0814.2700.19hr
90600विरार अँधेरी फास्ट14.0914.2500.16hr
90604बोरिवली चर्चगेट लोकल14.1114.3000.19hr
90606बोरिवली चर्चगेट लोकल14.1414.3500.21hr
90608विरार चर्चगेट सेमी फास्ट14.1714.3000.13hr
90612बोरिवली चर्चगेट लोकल14.2014.4000.20hr
90614भयंदर चर्चगेट फास्ट14.2014.3300.13hr
90616विरार चर्चगेट फास्ट14.2414.3900.15hr
90618विरार अँधेरी लोकल14.2414.4500.21hr
90620बोरिवली चर्चगेट लोकल14.2714.4800.21hr
93016दहानू रोड चर्चगेट लोकल फास्ट14.2714.4200.15hr
90622बोरिवली चर्चगेट लोकल14.3014.5100.21hr
90624विरार चर्चगेट सेमी फास्ट14.3514.5100.16hr
90626बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट14.3514.5600.21hr
90630बोरिवली चर्चगेट लोकल14.4015.0000.20hr
90634बोरिवली चर्चगेट लोकल14.4315.0300.20hr
90632विरार चर्चगेट सेमी फास्ट14.4514.5900.14hr
90636बोरिवली चर्चगेट लोकल14.4915.0800.19hr
90638विरार दादर फास्ट14.5015.0300.13hr
90642विरार बांद्रा लोकल14.5415.1400.20hr
92032विरार दादर वेस्टर्न फास्ट14.5415.0500.11hr
90644बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट14.5715.1700.20hr
90646विरार चर्चगेट सेमी फास्ट14.5815.1100.13hr
90648बोरिवली चर्चगेट लोकल15.0115.2000.19hr
90652बोरिवली चर्चगेट फास्ट15.0915.2800.19hr
92036विरार चर्चगेट फास्ट15.1115.2400.13hr
90656बोरिवली चर्चगेट लोकल15.1415.3400.20hr
90654भयंदर अँधेरी फास्ट15.1515.3100.16hr
92034विरार चर्चगेट सेमी फास्ट15.1915.3300.14hr
90658बोरिवली चर्चगेट लोकल15.2015.3900.19hr
90660भयंदर चर्चगेट फास्ट15.2215.3600.14hr
90664बोरिवली चर्चगेट लोकल15.2515.4500.20hr
90666विरार अँधेरी लोकल15.2915.5100.22hr
90670विरार चर्चगेट सेमी फास्ट15.3215.4500.13hr
90674बोरिवली चर्चगेट लोकल15.3515.5500.20hr
90676बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट15.3815.5800.20hr
90678बोरिवली चर्चगेट लोकल15.4116.0100.20hr
90680भयंदर अँधेरी लोकल15.4416.0600.22hr
90682बोरिवली चर्चगेट लोकल15.4616.0700.21hr
90684विरार चर्चगेट सेमी फास्ट15.4716.0100.14hr
90686बोरिवली चर्चगेट लोकल15.5016.1000.20hr
90688वसई रोड चर्चगेट फास्ट15.5116.0500.14hr
90692बोरिवली चर्चगेट लोकल15.5316.1300.20hr
90694विरार अँधेरी लोकल15.5616.1700.21hr
93020दहानू रोड दादर लोकल15.5716.1000.13hr
90700बोरिवली चर्चगेट लोकल15.5816.1900.21hr
90702विरार चर्चगेट सेमी फास्ट16.0116.1400.13hr
90704बोरिवली चर्चगेट लोकल16.0316.2500.22hr
90708बोरिवली चर्चगेट लोकल16.0816.2900.21hr
90706भयंदर दादर फास्ट16.1016.2400.14hr
90712बोरिवली चर्चगेट लोकल16.1216.3300.21hr
90710विरार अँधेरी फास्ट16.1416.3000.16hr
90716बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट16.1516.3600.21hr
90714विरार चर्चगेट सेमी फास्ट16.1716.3000.13hr
90720बोरिवली चर्चगेट लोकल16.1816.3900.21hr
90718विरार चर्चगेट सेमी फास्ट16.1916.3200.13hr
90722बोरिवली चर्चगेट लोकल16.2116.4200.21hr
90724वसई रोड अँधेरी लोकल16.2616.4800.22hr
90728बोरिवली चर्चगेट लोकल16.2916.4800.19hr
90726विरार अँधेरी फास्ट16.2916.4600.17hr
90730बोरिवली चर्चगेट लोकल16.3216.5100.19hr
90732भयंदर चर्चगेट फास्ट16.3416.4800.14hr
90736बोरिवली चर्चगेट लोकल16.3516.5400.19hr
92038विरार दादर फास्ट16.3816.5100.13hr
90738नल्ला सोपारा बांद्रा लोकल16.3916.5800.19hr
90740बोरिवली चर्चगेट लोकल16.4217.0100.19hr
90742विरार चर्चगेट सेमी फास्ट16.4316.5700.14hr
90748विरार अँधेरी लोकल16.4717.0800.21hr
90750बोरिवली चर्चगेट लोकल16.5017.0900.19hr
90754बोरिवली चर्चगेट लोकल16.5317.1500.22hr
94008विरार चर्चगेट A/C फास्ट16.5717.1000.13hr
90760बोरिवली चर्चगेट लोकल16.5717.1800.21hr
90764बोरिवली चर्चगेट फास्ट17.0117.2100.20hr
90762भयंदर चर्चगेट फास्ट17.0117.1800.17hr
90766विरार अँधेरी फास्ट17.0517.2300.18hr
90768बोरिवली चर्चगेट लोकल17.0517.2400.19hr
90770वसई रोड चर्चगेट लोकल17.0817.2700.19hr
90772विरार चर्चगेट फास्ट17.0917.2500.16hr
90776बोरिवली चर्चगेट लोकल17.1117.3300.22hr
93022दहानू रोड दादर लोकल17.1317.2800.15hr
90784बोरिवली चर्चगेट लोकल17.1617.3800.22hr
90786भयंदर चर्चगेट फास्ट17.1717.3200.15hr
90790विरार अँधेरी लोकल17.2017.4200.22hr
90792बोरिवली चर्चगेट लोकल17.2317.4300.20hr
90800बोरिवली चर्चगेट लोकल17.2817.4900.21hr
90798बोरिवली चर्चगेट फास्ट17.2817.4300.15hr
90802बोरिवली चर्चगेट लोकल17.3117.5200.21hr
90806विरार चर्चगेट फास्ट17.3417.4800.14hr
90808विरार चर्चगेट फास्ट17.3817.5200.14hr
90812बोरिवली चर्चगेट फास्ट17.4118.0200.21hr
92040विरार अँधेरी फास्ट17.4217.5800.16hr
90816बोरिवली चर्चगेट लोकल17.4418.0500.21hr
90818भयंदर चर्चगेट फास्ट17.4617.5900.13hr
90828बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट17.4818.1000.22hr
90820विरार चर्चगेट फास्ट17.5018.0500.15hr
9082217.5518.1700.22hr
90832बोरिवली चर्चगेट लोकल17.5718.1700.20hr
90834विरार चर्चगेट फास्ट17.5918.1300.14hr
90836बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.0118.2000.19hr
90840विरार चर्चगेट फास्ट18.0318.1700.14hr
90842बोरिवली चर्चगेट लोकल18.0418.2400.20hr
9084418.0618.2300.17hr
90848बोरिवली चर्चगेट लोकल18.1018.3100.21hr
90850बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.1318.3700.24hr
90860वसई रोड अँधेरी फास्ट18.1418.3100.17hr
90858बोरिवली चर्चगेट लोकल18.1718.3900.22hr
90852विरार चर्चगेट फास्ट18.1818.3300.15hr
92042विरार अँधेरी फास्ट18.2218.4100.19hr
90862बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.2218.4500.23hr
90854नल्ला सोपारा अँधेरी लोकल18.2618.4700.21hr
92044विरार चर्चगेट फास्ट18.2918.4200.13hr
90868बोरिवली चर्चगेट लोकल18.2918.5000.21hr
90872बोरिवली चर्चगेट लोकल18.3218.5300.21hr
90874बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.3518.5700.22hr
90880बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट18.3819.0000.22hr
90882विरार चर्चगेट लोकल18.4119.0300.22hr
90884बोरिवली चर्चगेट लोकल18.4419.0500.21hr
90888बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.4719.0800.21hr
90890विरार चर्चगेट फास्ट18.4819.0200.14hr
90896बोरिवली चर्चगेट लोकल18.5219.1100.19hr
90892वसई रोड अँधेरी फास्ट18.5219.0800.16hr
94010बोरिवली चर्चगेट A/C फास्ट18.5519.1000.15hr
90900विरार दादर फास्ट18.5819.1300.15hr
90904बोरिवली चर्चगेट लोकल18.5819.1800.20hr
90906बोरिवली चर्चगेट लोकल19.0019.2100.21hr
90908विरार चर्चगेट फास्ट19.0119.1700.16hr
90912बोरिवली चर्चगेट लोकल19.0619.2700.21hr
90914विरार चर्चगेट फास्ट19.0719.2000.13hr
90916विरार बांद्रा लोकल19.0919.3000.21hr
90918बोरिवली चर्चगेट फास्ट19.1219.2700.15hr
90922बोरिवली चर्चगेट फास्ट19.1419.3400.20hr
90924बोरिवली चर्चगेट लोकल19.1719.3800.21hr
90928बोरिवली चर्चगेट लोकल19.2119.4100.20hr
92046विरार चर्चगेट फास्ट19.2319.3900.16hr
90932बोरिवली चर्चगेट लोकल19.2619.4500.19hr
93026दहानू रोड चर्चगेट लोकल फास्ट19.2719.4300.16hr
90938बोरिवली चर्चगेट लोकल19.2819.5100.23hr
90934विरार दादर वेस्टर्न फास्ट19.3119.4600.15hr
90940बोरिवली चर्चगेट फास्ट19.3419.4900.15hr
12936सूरत बांद्रा एक्सप्रेस19.3519.5200.17hr
90942बोरिवली चर्चगेट लोकल19.3619.5600.20hr
90946बोरिवली चर्चगेट लोकल19.3920.0000.21hr
90944भयंदर चर्चगेट फास्ट19.4019.5300.13hr
90952बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट19.4220.0200.20hr
90948विरार चर्चगेट सेमी फास्ट19.4419.5700.13hr
90954विरार अँधेरी लोकल19.4720.0800.21hr
90958बोरिवली चर्चगेट लोकल19.5020.1200.22hr
90962बोरिवली चर्चगेट लोकल19.5220.1500.23hr
92048विरार अँधेरी फास्ट19.5420.1000.16hr
90964बोरिवली चर्चगेट लोकल19.5720.1800.21hr
90970बोरिवली चर्चगेट लोकल20.0120.2400.23hr
90966भयंदर चर्चगेट फास्ट20.0320.1600.13hr
90972वसई रोड अँधेरी लोकल20.0420.2800.24hr
90974विरार चर्चगेट सेमी फास्ट20.0720.2100.14hr
90976बोरिवली चर्चगेट लोकल20.0820.2900.21hr
90980विरार दादर वेस्टर्न फास्ट20.1020.2400.14hr
90982बोरिवली चर्चगेट लोकल20.1120.3400.23hr
59046वलसाड बांद्रा पैसेंजर20.1320.4100.28hr
90986बोरिवली चर्चगेट लोकल20.1520.3500.20hr
90988विरार चर्चगेट सेमी फास्ट20.1920.3400.15hr
90992बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट20.2020.4000.20hr
90996बोरिवली चर्चगेट लोकल20.2320.4300.20hr
90994विरार अँधेरी फास्ट20.2420.3900.15hr
90998विरार दादर फास्ट20.2820.4300.15hr
91002बोरिवली चर्चगेट लोकल20.3020.4900.19hr
91004विरार चर्चगेट सेमी फास्ट20.3220.4600.14hr
91008बोरिवली चर्चगेट लोकल20.3620.5500.19hr
91012विरार दादर वेस्टर्न फास्ट20.4420.5800.14hr
91018भयंदर अँधेरी फास्ट20.4721.0700.20hr
91020विरार चर्चगेट सेमी फास्ट20.5021.0300.13hr
91024बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट20.5021.1100.21hr
91026बोरिवली चर्चगेट लोकल20.5221.1400.22hr
93028दहानू रोड चर्चगेट लोकल फास्ट20.5521.0800.13hr
91028बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट20.5621.1700.21hr
91032विरार अँधेरी लोकल20.5921.2200.23hr
91036बोरिवली चर्चगेट लोकल21.0321.2400.21hr
91038वसई रोड चर्चगेट सेमी फास्ट21.0621.1900.13hr
91042विरार चर्चगेट सेमी फास्ट21.1021.2300.13hr
91044बोरिवली चर्चगेट फास्ट21.1321.2900.16hr
91048विरार अँधेरी लोकल21.1821.4000.22hr
91050बोरिवली चर्चगेट लोकल21.2121.4200.21hr
91052बोरिवली चर्चगेट लोकल21.2421.4600.22hr
91054विरार चर्चगेट सेमी फास्ट21.2721.4100.14hr
93030दहानू रोड चर्चगेट लोकल21.3121.4400.13hr
91056बोरिवली चर्चगेट लोकल21.3221.5100.19hr
91058विरार चर्चगेट सेमी फास्ट21.3421.4700.13hr
91060बोरिवली चर्चगेट लोकल21.3621.5600.20hr
91072बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट21.3721.5100.14hr
92052वसई रोड अँधेरी फास्ट21.4021.5600.16hr
91064बोरिवली चर्चगेट लोकल21.4021.5900.19hr
91066विरार चर्चगेट सेमी फास्ट21.4321.5800.15hr
91068बोरिवली चर्चगेट लोकल21.4422.0400.20hr
91076बोरिवली चर्चगेट लोकल21.5022.1300.23hr
91080विरार चर्चगेट सेमी फास्ट21.5622.1000.14hr
94012विरार चर्चगेट A/C सेमी फास्ट22.0022.1300.13hr
91086बोरिवली चर्चगेट लोकल22.0322.2400.21hr
91088विरार चर्चगेट सेमी फास्ट22.0422.1900.15hr
91090विरार चर्चगेट सेमी फास्ट22.0822.2900.21hr
91092बोरिवली अँधेरी लोकल22.1022.3200.22hr
91094विरार चर्चगेट फास्ट22.1322.3300.20hr
91096बोरिवली चर्चगेट लोकल22.1422.3400.20hr
91100बोरिवली चर्चगेट लोकल22.2222.4200.20hr
91102विरार चर्चगेट सेमी फास्ट22.2422.3700.13hr
91108बोरिवली चर्चगेट लोकल22.3022.5100.21hr
91110विरार चर्चगेट लोकल22.3522.4800.13hr
91114बोरिवली चर्चगेट लोकल22.3822.5900.21hr
91112विरार चर्चगेट फास्ट22.3922.5900.20hr
91116बोरिवली चर्चगेट लोकल22.4323.0500.22hr
91118विरार चर्चगेट फास्ट22.4923.0900.20hr
91120बोरिवली चर्चगेट लोकल22.5223.1400.22hr
91124बोरिवली चर्चगेट लोकल23.0023.2200.22hr
91126विरार चर्चगेट फास्ट23.0323.1700.14hr
91130बोरिवली चर्चगेट लोकल23.0623.2700.21hr
91132विरार अँधेरी लोकल23.1023.3200.22hr
91138विरार चर्चगेट सेमी फास्ट23.1723.3200.15hr
91142विरार अँधेरी फास्ट23.2123.3700.16hr
91144बोरिवली चर्चगेट लोकल23.2223.4200.20hr
91146बोरिवली चर्चगेट लोकल23.2523.4500.20hr
91150विरार चर्चगेट सेमी फास्ट23.2723.4100.14hr
91152विरार चर्चगेट फास्ट23.3423.5300.19hr
91154बोरिवली चर्चगेट लोकल23.3523.5500.20hr
91160विरार चर्चगेट फास्ट23.5000.0900.19hr
91162बोरिवली चर्चगेट लोकल23.5200.1200.20hr
91164विरार अँधेरी लोकल23.5600.1800.22hr
मुंबई सेंट्रल से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
91221चर्चगेट बोरिवली लोकल00.0200.3500.33hr
91223चर्चगेट विरार लोकल00.0800.4100.33hr
91229चर्चगेट अँधेरी लोकल00.1800.5100.33hr
91233चर्चगेट विरार लोकल00.2600.5900.33hr
91235चर्चगेट बोरिवली लोकल00.3001.0300.33hr
91237चर्चगेट बोरिवली लोकल00.3801.1100.33hr
91239चर्चगेट अँधेरी लोकल00.4101.1500.34hr
91241चर्चगेट बोरिवली लोकल00.4801.2100.33hr
91243चर्चगेट बोरिवली लोकल00.5301.2600.33hr
91245चर्चगेट विरार लोकल01.0001.3300.33hr
91247चर्चगेट बोरिवली लोकल01.1001.4300.33hr
90017चर्चगेट विरार लोकल04.2504.5700.32hr
90021चर्चगेट बोरिवली लोकल04.2805.0000.32hr
90029चर्चगेट विरार फास्ट04.5005.1100.21hr
90027चर्चगेट बोरिवली लोकल04.5105.2400.33hr
90031चर्चगेट बोरिवली लोकल04.5605.2800.32hr
93005चर्चगेट दहानू रोड लोकल05.0805.3000.22hr
90037चर्चगेट बोरिवली लोकल05.1005.4300.33hr
90041चर्चगेट भयंदर फास्ट05.1405.3600.22hr
90045चर्चगेट विरार फास्ट05.1705.3900.22hr
90051चर्चगेट विरार फास्ट05.2505.4400.19hr
90057चर्चगेट बोरिवली लोकल05.2806.0000.32hr
93007चर्चगेट दहानू रोड लोकल फास्ट05.3405.5400.20hr
90065चर्चगेट बोरिवली लोकल05.3806.1000.32hr
90063चर्चगेट विरार फास्ट05.3805.5800.20hr
90069चर्चगेट बोरिवली लोकल05.4206.1400.32hr
90067चर्चगेट विरार फास्ट05.4206.0200.20hr
90079चर्चगेट बोरिवली लोकल05.5406.2600.32hr
90081चर्चगेट विरार फास्ट06.0206.2200.20hr
90087चर्चगेट बोरिवली लोकल06.0606.3800.32hr
90093चर्चगेट बोरिवली लोकल06.1306.4500.32hr
90095चर्चगेट विरार फास्ट06.1806.3700.19hr
90097चर्चगेट विरार लोकल06.1806.5000.32hr
90099चर्चगेट बोरिवली लोकल06.2106.5300.32hr
90101चर्चगेट बोरिवली फास्ट06.2206.4100.19hr
90103चर्चगेट बोरिवली लोकल06.2406.5600.32hr
90105चर्चगेट अँधेरी लोकल06.2707.0200.35hr
90107चर्चगेट विरार फास्ट06.3106.5000.19hr
92005चर्चगेट वसई रोड फास्ट06.3406.5300.19hr
90113चर्चगेट बोरिवली फास्ट06.3806.5900.21hr
90117चर्चगेट बोरिवली लोकल06.3907.1100.32hr
90121चर्चगेट बोरिवली लोकल06.4207.1400.32hr
92007चर्चगेट विरार फास्ट06.4207.0300.21hr
90123चर्चगेट बोरिवली लोकल06.4507.1700.32hr
90125चर्चगेट विरार फास्ट06.4707.0700.20hr
90135चर्चगेट अँधेरी लोकल06.5807.3700.39hr
90133चर्चगेट बोरिवली फास्ट06.5807.2200.24hr
90137चर्चगेट बोरिवली लोकल07.0207.3400.32hr
90139चर्चगेट विरार फास्ट07.0307.2300.20hr
90143चर्चगेट बोरिवली लोकल07.0507.3800.33hr
92009चर्चगेट विरार फास्ट07.0807.2700.19hr
90151चर्चगेट बोरिवली लोकल07.1307.4500.32hr
90147चर्चगेट विरार फास्ट07.1307.3200.19hr
90153चर्चगेट अँधेरी लोकल07.1607.5100.35hr
90157चर्चगेट बोरिवली लोकल07.2007.5300.33hr
90159चर्चगेट अँधेरी लोकल07.2307.5800.35hr
90161चर्चगेट वसई रोड फास्ट07.2407.4500.21hr
90165चर्चगेट बोरिवली लोकल07.2607.5800.32hr
90169चर्चगेट बोरिवली लोकल07.3208.0400.32hr
90173चर्चगेट बोरिवली लोकल07.3508.0700.32hr
90171चर्चगेट विरार फास्ट07.3507.5700.22hr
90175चर्चगेट अँधेरी लोकल07.3808.1200.34hr
90185चर्चगेट बोरिवली लोकल07.4408.1700.33hr
90187चर्चगेट विरार फास्ट07.4608.0600.20hr
90195चर्चगेट बोरिवली लोकल07.5108.2500.34hr
90199चर्चगेट अँधेरी लोकल07.5508.2900.34hr
90197चर्चगेट विरार फास्ट07.5508.1700.22hr
90201चर्चगेट बोरिवली लोकल07.5808.3000.32hr
90203चर्चगेट बोरिवली फास्ट07.5908.2000.21hr
90207चर्चगेट अँधेरी लोकल08.0408.3800.34hr
90209चर्चगेट विरार फास्ट08.0508.2400.19hr
90211चर्चगेट बोरिवली लोकल08.0708.3900.32hr
90219चर्चगेट बोरिवली लोकल08.1408.4700.33hr
90223चर्चगेट बोरिवली फास्ट08.1608.3700.21hr
90221चर्चगेट बांद्रा लोकल08.1708.5300.36hr
90235चर्चगेट बोरिवली लोकल08.2408.5800.34hr
90237चर्चगेट अँधेरी लोकल08.2709.0100.34hr
90241चर्चगेट बोरिवली लोकल08.3309.0500.32hr
90243चर्चगेट विरार फास्ट08.3608.5700.21hr
90247चर्चगेट बोरिवली फास्ट08.3909.0000.21hr
90249चर्चगेट विरार फास्ट08.4309.0300.20hr
90253चर्चगेट बोरिवली लोकल08.4509.1800.33hr
90259चर्चगेट अँधेरी लोकल08.4809.2200.34hr
90255चर्चगेट भयंदर फास्ट08.4809.0900.21hr
90263चर्चगेट बोरिवली फास्ट08.5109.1200.21hr
90265चर्चगेट बोरिवली लोकल08.5409.2800.34hr
90269चर्चगेट अँधेरी लोकल08.5709.3200.35hr
90273चर्चगेट बोरिवली लोकल09.0009.3300.33hr
94003चर्चगेट विरार A/C फास्ट09.0409.2300.19hr
90277चर्चगेट अँधेरी लोकल09.0609.4100.35hr
90279चर्चगेट बोरिवली फास्ट09.0709.2700.20hr
90285चर्चगेट बोरिवली लोकल09.1009.4200.32hr
90281चर्चगेट भयंदर फास्ट09.1009.3000.20hr
90289चर्चगेट बोरिवली लोकल09.1309.4500.32hr
90287चर्चगेट विरार फास्ट09.1309.3300.20hr
90301चर्चगेट विरार फास्ट09.2009.4000.20hr
90303चर्चगेट बोरिवली लोकल09.2309.5500.32hr
90305चर्चगेट अँधेरी लोकल09.2609.5900.33hr
90311चर्चगेट अँधेरी लोकल09.2910.0600.37hr
90313चर्चगेट बोरिवली लोकल09.3210.0600.34hr
90315चर्चगेट बोरिवली फास्ट09.3209.5100.19hr
90319चर्चगेट विरार फास्ट09.3709.5600.19hr
90321चर्चगेट बोरिवली लोकल09.3810.1000.32hr
90323चर्चगेट बोरिवली फास्ट09.4010.0000.20hr
90327चर्चगेट अँधेरी लोकल09.4110.1600.35hr
90329चर्चगेट अँधेरी फास्ट09.4310.0600.23hr
90331चर्चगेट बोरिवली लोकल09.4410.1600.32hr
90333चर्चगेट विरार फास्ट09.4610.0700.21hr
92017चर्चगेट बोरिवली फास्ट09.4910.1100.22hr
90337चर्चगेट अँधेरी लोकल09.5010.2400.34hr
90341चर्चगेट बोरिवली फास्ट09.5210.1400.22hr
90339चर्चगेट बोरिवली लोकल09.5310.2700.34hr
90343चर्चगेट बोरिवली लोकल09.5610.3200.36hr
90345चर्चगेट भयंदर फास्ट09.5710.1800.21hr
90347चर्चगेट अँधेरी लोकल09.5910.3600.37hr
90351चर्चगेट अँधेरी फास्ट10.0010.2600.26hr
90355चर्चगेट बोरिवली फास्ट10.0310.2500.22hr
90357चर्चगेट बोरिवली लोकल10.0510.3900.34hr
90367चर्चगेट बोरिवली लोकल10.1110.4300.32hr
93015चर्चगेट दहानू रोड लोकल फास्ट10.1310.3700.24hr
90371चर्चगेट बोरिवली लोकल10.1410.4700.33hr
90373चर्चगेट अँधेरी फास्ट10.1610.4200.26hr
90375चर्चगेट अँधेरी लोकल10.1710.5200.35hr
90377चर्चगेट मलाड फास्ट10.1910.4400.25hr
90381चर्चगेट बोरिवली लोकल10.2010.5300.33hr
90383चर्चगेट अँधेरी लोकल10.2410.5800.34hr
90385चर्चगेट विरार फास्ट10.2510.5000.25hr
90387चर्चगेट बोरिवली लोकल10.2710.5900.32hr
90391चर्चगेट बोरिवली फास्ट10.3510.5500.20hr
90397चर्चगेट बोरिवली लोकल10.3711.1000.33hr
90399चर्चगेट विरार फास्ट10.3910.5800.19hr
90401चर्चगेट अँधेरी लोकल10.4011.1400.34hr
90403चर्चगेट बोरिवली फास्ट10.4211.0100.19hr
90405चर्चगेट अँधेरी लोकल10.4311.1700.34hr
90411चर्चगेट बोरिवली लोकल10.4611.1800.32hr
90407चर्चगेट भयंदर फास्ट10.4611.0500.19hr
90413विरार चर्चगेट लोकल10.4911.2100.32hr
90415चर्चगेट बोरिवली फास्ट10.5211.1300.21hr
90417चर्चगेट बोरिवली लोकल10.5211.2400.32hr
90421चर्चगेट अँधेरी लोकल10.5511.2900.34hr
90423चर्चगेट विरार फास्ट10.5711.1700.20hr
90427चर्चगेट मलाड फास्ट11.0011.2000.20hr
90429चर्चगेट बोरिवली लोकल11.0111.3300.32hr
90431चर्चगेट भयंदर लोकल11.0411.3600.32hr
90433चर्चगेट बोरिवली लोकल11.0711.3900.32hr
90435चर्चगेट विरार फास्ट11.1011.2900.19hr
90437चर्चगेट बोरिवली लोकल11.1011.4200.32hr
90439चर्चगेट विरार फास्ट11.1311.3300.20hr
90441चर्चगेट अँधेरी लोकल11.1311.4900.36hr
90445चर्चगेट मलाड सेमी फास्ट11.1611.3700.21hr
90449चर्चगेट बोरिवली लोकल11.1911.5200.33hr
90451चर्चगेट विरार फास्ट11.2211.4200.20hr
90455चर्चगेट बोरिवली फास्ट11.2511.4600.21hr
90457चर्चगेट बोरिवली लोकल11.2511.5800.33hr
90461चर्चगेट विरार फास्ट11.2811.4900.21hr
90463चर्चगेट अँधेरी लोकल11.2812.0200.34hr
90465चर्चगेट बोरिवली फास्ट11.3111.5200.21hr
90473चर्चगेट बोरिवली लोकल11.3412.0600.32hr
90469चर्चगेट मलाड फास्ट11.3411.5500.21hr
92023चर्चगेट विरार फास्ट11.3711.5800.21hr
90481चर्चगेट बोरिवली लोकल11.4212.1400.32hr
90479चर्चगेट भयंदर फास्ट11.4212.0200.20hr
90489विरार चर्चगेट लोकल11.4812.2100.33hr
90483चर्चगेट भयंदर फास्ट11.5012.0900.19hr
90491चर्चगेट बोरिवली लोकल11.5112.2400.33hr
90493चर्चगेट मलाड सेमी फास्ट11.5312.1200.19hr
94005चर्चगेट विरार A/C फास्ट12.0012.1900.19hr
90503चर्चगेट अँधेरी लोकल12.0412.3800.34hr
90507चर्चगेट बोरिवली लोकल12.0812.4000.32hr
90511चर्चगेट बोरिवली लोकल12.1612.4800.32hr
90513चर्चगेट अँधेरी लोकल12.1912.5300.34hr
90521चर्चगेट बोरिवली लोकल12.2212.5400.32hr
90525चर्चगेट विरार फास्ट12.2612.4500.19hr
90527चर्चगेट बोरिवली लोकल12.2913.0100.32hr
90533चर्चगेट बोरिवली फास्ट12.3512.5400.19hr
90541चर्चगेट विरार फास्ट12.4413.0300.19hr
90545चर्चगेट अँधेरी लोकल12.4513.2000.35hr
90547चर्चगेट बोरिवली लोकल12.5113.2300.32hr
90549चर्चगेट विरार फास्ट12.5313.1400.21hr
90551चर्चगेट बोरिवली लोकल12.5513.2700.32hr
90553चर्चगेट बोरिवली लोकल13.0013.3400.34hr
90561चर्चगेट बोरिवली लोकल13.0913.4100.32hr
90559चर्चगेट बोरिवली फास्ट13.0913.3000.21hr
90563चर्चगेट बोरिवली लोकल13.1213.4400.32hr
92027चर्चगेट विरार फास्ट13.1213.3300.21hr
90569चर्चगेट अँधेरी लोकल13.1513.4900.34hr
90571चर्चगेट विरार लोकल13.1813.5100.33hr
90577चर्चगेट बोरिवली लोकल13.2613.5900.33hr
90575चर्चगेट बोरिवली फास्ट13.2613.4800.22hr
90585चर्चगेट बोरिवली लोकल13.3214.0500.33hr
90591चर्चगेट बोरिवली लोकल13.3614.0900.33hr
90595चर्चगेट बोरिवली लोकल13.4214.1500.33hr
90597चर्चगेट बोरिवली लोकल13.4814.1900.31hr
90601चर्चगेट विरार फास्ट13.5314.1200.19hr
90605चर्चगेट बोरिवली लोकल13.5414.2600.32hr
90609चर्चगेट विरार लोकल14.0214.3500.33hr
90611चर्चगेट विरार फास्ट14.0514.2400.19hr
90619चर्चगेट अँधेरी लोकल14.1314.4800.35hr
90621चर्चगेट विरार फास्ट14.1414.3500.21hr
90623चर्चगेट बोरिवली फास्ट14.1714.3800.21hr
90627चर्चगेट बोरिवली लोकल14.2314.5600.33hr
90629चर्चगेट भयंदर फास्ट14.2714.4700.20hr
90639चर्चगेट बोरिवली लोकल14.3015.0400.34hr
90643चर्चगेट बोरिवली लोकल14.3415.0700.33hr
90641चर्चगेट विरार फास्ट14.3414.5500.21hr
90645चर्चगेट विरार फास्ट14.4015.0100.21hr
90649चर्चगेट वसई रोड फास्ट14.4615.0800.22hr
90653चर्चगेट बोरिवली लोकल14.5115.2300.32hr
90657चर्चगेट बोरिवली लोकल14.5915.3300.34hr
90659चर्चगेट विरार फास्ट15.0015.2100.21hr
90661चर्चगेट बोरिवली लोकल15.0315.3600.33hr
94007चर्चगेट विरार A/C फास्ट15.0515.2500.20hr
90667चर्चगेट बोरिवली फास्ट15.0815.2800.20hr
90669चर्चगेट बोरिवली लोकल15.1115.4300.32hr
90673चर्चगेट विरार फास्ट15.1215.3200.20hr
90677चर्चगेट बोरिवली लोकल15.1415.4600.32hr
90685चर्चगेट बोरिवली फास्ट15.1815.4000.22hr
90689चर्चगेट बोरिवली लोकल15.2015.5200.32hr
90691चर्चगेट विरार फास्ट15.2815.4700.19hr
93025चर्चगेट दहानू रोड लोकल फास्ट15.3215.5300.21hr
90697चर्चगेट बोरिवली लोकल15.3316.0500.32hr
90699चर्चगेट भयंदर फास्ट15.3715.5600.19hr
90705चर्चगेट बोरिवली लोकल15.4316.1500.32hr
90709विरार चर्चगेट लोकल15.4616.1800.32hr
90711चर्चगेट विरार फास्ट15.5016.0900.19hr
90719चर्चगेट भयंदर फास्ट15.5416.1300.19hr
90721चर्चगेट बोरिवली लोकल15.5616.3000.34hr
90727चर्चगेट बोरिवली लोकल16.0216.3400.32hr
90729चर्चगेट बोरिवली लोकल16.0516.3700.32hr
90731चर्चगेट विरार फास्ट16.0616.2600.20hr
90733चर्चगेट बोरिवली फास्ट16.0916.2900.20hr
90735चर्चगेट बोरिवली लोकल16.1116.4300.32hr
90737चर्चगेट बोरिवली लोकल16.1416.4600.32hr
90743चर्चगेट अँधेरी लोकल16.1816.5300.35hr
90745चर्चगेट बोरिवली लोकल16.2116.5400.33hr
92037चर्चगेट विरार फास्ट16.2316.4300.20hr
90753चर्चगेट भयंदर फास्ट16.2816.4700.19hr
90755चर्चगेट बोरिवली लोकल16.3117.0400.33hr
90759चर्चगेट बोरिवली लोकल16.3717.0900.32hr
90763चर्चगेट बोरिवली लोकल16.4317.1500.32hr
90779चर्चगेट अँधेरी लोकल16.5217.2700.35hr
90775चर्चगेट विरार फास्ट16.5217.1300.21hr
90781चर्चगेट बोरिवली लोकल16.5517.2700.32hr
90787चर्चगेट बोरिवली लोकल17.0217.3600.34hr
90789चर्चगेट विरार फास्ट17.0517.2700.22hr
90791चर्चगेट अँधेरी लोकल17.0517.4000.35hr
90793चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.1317.3300.20hr
90803चर्चगेट अँधेरी लोकल17.1717.5200.35hr
90805चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.1917.4100.22hr
90807चर्चगेट बोरिवली लोकल17.2117.5300.32hr
90809चर्चगेट विरार फास्ट17.2917.4800.19hr
90813चर्चगेट बोरिवली लोकल17.3018.0400.34hr
90821चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.3217.5100.19hr
90825चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.4017.5900.19hr
90831चर्चगेट बोरिवली लोकल17.4618.1800.32hr
90833चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.4918.1000.21hr
90835चर्चगेट बोरिवली महिला स्पेशल17.4918.2400.35hr
90851चर्चगेट बोरिवली लोकल17.5818.3100.33hr
94009चर्चगेट बोरिवली A/C फास्ट17.5918.2400.25hr
90855चर्चगेट अँधेरी लोकल18.0118.3900.38hr
90857चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.0218.2700.25hr
90863चर्चगेट विरार फास्ट18.0518.3000.25hr
90867चर्चगेट बोरिवली लोकल18.0718.4100.34hr
90869चर्चगेट बोरिवली लोकल18.1218.4400.32hr
90875चर्चगेट भयंदर फास्ट18.1318.3500.22hr
90873चर्चगेट विरार लोकल18.1518.4700.32hr
90877चर्चगेट अँधेरी लोकल18.1918.5300.34hr
90879चर्चगेट विरार फास्ट18.2118.4300.22hr
90883चर्चगेट विरार महिला स्पेशल18.2318.5600.33hr
90885चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.2418.4600.22hr
90887चर्चगेट बोरिवली लोकल18.2618.5800.32hr
90897चर्चगेट विरार फास्ट18.3218.5200.20hr
90901चर्चगेट अँधेरी लोकल18.3519.1200.37hr
90899चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.3518.5500.20hr
90907चर्चगेट बोरिवली लोकल18.3919.1400.35hr
90905चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.3919.0100.22hr
90909चर्चगेट भयंदर फास्ट18.4319.0400.21hr
90911चर्चगेट विरार फास्ट18.4619.0700.21hr
90915चर्चगेट अँधेरी लोकल18.4819.2600.38hr
90929चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.5919.2100.22hr
90931चर्चगेट भयंदर महिला स्पेशल19.0119.3600.35hr
90937चर्चगेट विरार फास्ट19.0219.2400.22hr
90939चर्चगेट अँधेरी लोकल19.0419.4200.38hr
90941चर्चगेट बोरिवली लोकल19.0719.4300.36hr
90943चर्चगेट विरार फास्ट19.0819.2800.20hr
90947चर्चगेट वसई रोड फास्ट19.1519.3600.21hr
90951चर्चगेट बोरिवली लोकल19.1819.5100.33hr
90953चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.2119.4200.21hr
90955चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.2419.4500.21hr
90957चर्चगेट अँधेरी लोकल19.2620.0100.35hr
90969चर्चगेट बोरिवली लोकल19.3020.0300.33hr
90971चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.3419.5600.22hr
90975चर्चगेट बोरिवली लोकल19.3720.0900.32hr
90979चर्चगेट अँधेरी लोकल19.4020.1600.36hr
90977चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.4019.5900.19hr
90981चर्चगेट विरार फास्ट19.4320.0300.20hr
90987चर्चगेट अँधेरी लोकल19.4320.1800.35hr
90989चर्चगेट बोरिवली लोकल19.4620.1900.33hr
90991चर्चगेट विरार LADIES फास्ट19.5020.1100.21hr
90999चर्चगेट बोरिवली लोकल19.5520.2800.33hr
91001चर्चगेट अँधेरी लोकल19.5820.3200.34hr
94011चर्चगेट विरार A/C फास्ट19.5920.1900.20hr
91007चर्चगेट बोरिवली लोकल20.0120.3500.34hr
91009चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.0220.2200.20hr
91013चर्चगेट बोरिवली लोकल20.0420.3800.34hr
91015चर्चगेट विरार फास्ट20.0620.2800.22hr
91017चर्चगेट अँधेरी लोकल20.0720.4300.36hr
91019चर्चगेट बोरिवली लोकल20.1120.4400.33hr
91021चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.1320.3300.20hr
91025चर्चगेट अँधेरी लोकल20.2020.5300.33hr
91023चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.2020.4100.21hr
91029चर्चगेट बोरिवली लोकल20.2320.5500.32hr
92051चर्चगेट विरार फास्ट20.2320.4400.21hr
91041चर्चगेट अँधेरी लोकल20.3021.0400.34hr
91043चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.3120.5100.20hr
91051चर्चगेट बोरिवली लोकल20.3421.0600.32hr
91045चर्चगेट विरार फास्ट20.3420.5400.20hr
91053चर्चगेट अँधेरी लोकल20.3721.1300.36hr
93033चर्चगेट दहानू रोड लोकल फास्ट20.3720.5800.21hr
91057चर्चगेट बोरिवली लोकल20.4021.1400.34hr
91055चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.4121.0400.23hr
91059चर्चगेट बोरिवली लोकल20.4321.1700.34hr
91061चर्चगेट बोरिवली लोकल20.4621.2000.34hr
91067चर्चगेट विरार फास्ट20.4821.0800.20hr
91071चर्चगेट विरार लोकल20.5121.2400.33hr
91069चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.5121.1100.20hr
91079चर्चगेट बोरिवली लोकल21.0221.3500.33hr
91077चर्चगेट विरार फास्ट21.0221.2100.19hr
91083चर्चगेट बोरिवली लोकल21.0521.3900.34hr
91087चर्चगेट बोरिवली फास्ट21.1221.3100.19hr
91091चर्चगेट बोरिवली लोकल21.1821.5200.34hr
91101चर्चगेट बोरिवली फास्ट21.2221.4400.22hr
91107चर्चगेट बोरिवली लोकल21.2722.0000.33hr
91109चर्चगेट बोरिवली लोकल21.3022.0300.33hr
91111चर्चगेट विरार फास्ट21.3221.5100.19hr
91113चर्चगेट भयंदर लोकल21.3322.0600.33hr
91115चर्चगेट बोरिवली लोकल21.3622.0900.33hr
91117चर्चगेट विरार फास्ट21.4021.5900.19hr
91125चर्चगेट बोरिवली लोकल21.4622.1900.33hr
91131चर्चगेट बोरिवली लोकल21.4922.2200.33hr
91133चर्चगेट बोरिवली लोकल21.5222.2500.33hr
91135चर्चगेट मलाड सेमी फास्ट21.5222.1200.20hr
91137चर्चगेट बोरिवली लोकल21.5522.2800.33hr
91141चर्चगेट बोरिवली लोकल21.5822.3100.33hr
91139चर्चगेट विरार फास्ट21.5822.1900.21hr
91143चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.0122.2200.21hr
91145चर्चगेट बोरिवली लोकल22.0122.3500.34hr
91153चर्चगेट विरार फास्ट22.0722.2800.21hr
91155चर्चगेट विरार फास्ट22.1122.3200.21hr
91159चर्चगेट बोरिवली लोकल22.1422.4800.34hr
91161चर्चगेट बोरिवली लोकल22.2022.5200.32hr
91163चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.2222.4200.20hr
91167चर्चगेट विरार फास्ट22.2822.4700.19hr
91171चर्चगेट बोरिवली लोकल22.3223.0500.33hr
91173चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.3522.5500.20hr
91175चर्चगेट बोरिवली लोकल22.3623.0800.32hr
91177चर्चगेट विरार फास्ट22.4022.5900.19hr
91181चर्चगेट बोरिवली लोकल22.4623.1800.32hr
91183चर्चगेट बोरिवली लोकल22.4923.2100.32hr
91191चर्चगेट बोरिवली लोकल22.5923.3200.33hr
91189चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.5923.1900.20hr
91195चर्चगेट विरार फास्ट23.0623.2600.20hr
91201चर्चगेट बोरिवली लोकल23.1523.4700.32hr
91203चर्चगेट भयंदर फास्ट23.2223.4200.20hr
91205चर्चगेट बोरिवली लोकल23.2223.5500.33hr
91209चर्चगेट बोरिवली लोकल23.3100.0400.33hr
91211चर्चगेट विरार फास्ट23.3523.5700.22hr
91213चर्चगेट बोरिवली लोकल23.4000.1200.32hr
91215चर्चगेट विरार फास्ट23.4700.0700.20hr
91217चर्चगेट अँधेरी लोकल23.5000.2300.33hr
91219चर्चगेट नल्ला सोपारा लोकल23.5400.2700.33hr
मुंबई सेंट्रल से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
59439मुंबई अहमदाबाद पैसेंजर12.1513.0600.51hr
12953अगस्त क्रांति राजधानी एक्स्प17.4018.0100.21hr
12921फ्लाइयिंग रानी एक्स्प्रेस17.5518.1600.21hr
बांद्रा टर्मिनस से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12935बांद्रा सूरत एक्सप्रेस06.5007.0600.16hr
59045बांद्रा वापी पैसेंजर09.2509.4000.15hr
12925पश्चिम एक्स्प्रेस12.0012.1400.14hr
12979जयपुर एक्स्प्रेस16.1516.2900.14hr
22927लोक शक्ति एक्सप्रेस19.4019.5600.16hr
19707अरावली एक्सप्रेस20.5521.0900.14hr
12971भावनगर एक्स्प्रेस21.3021.4500.15hr
19037अवध एक्स्प्रेस22.4022.5600.16hr
19039अवध एक्स्प्रेस22.4022.5600.16hr
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
98701मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल04.2605.0900.43hr
98703मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल04.5605.3900.43hr
98705मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल05.1005.5300.43hr
98707मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल05.2506.0800.43hr
98709मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल05.5006.3300.43hr
98711मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल06.1206.5500.43hr
98713मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल06.3607.1900.43hr
98715मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल07.0507.5000.45hr
98717मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल07.3608.1900.43hr
98719मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल08.0408.4700.43hr
98721मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल08.4209.2600.44hr
98723मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल09.0209.4400.42hr
98725मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल09.2610.0700.41hr
98727मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल09.5610.3800.42hr
98729मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल10.2211.0400.42hr
98731मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल10.4811.2900.41hr
98733मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल11.1611.5800.42hr
98735मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल11.4812.3000.42hr
98737मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल12.1312.5600.43hr
91393मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल12.3513.1600.41hr
98739मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल12.5813.4100.43hr
98741मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल13.2714.1000.43hr
98743मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल13.5214.3500.43hr
91395मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल14.1614.5900.43hr
98745मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल14.2415.0700.43hr
98747मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल14.5215.3500.43hr
98749मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल15.2016.0300.43hr
98751मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल15.4816.3100.43hr
98753मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल16.1616.5900.43hr
98755मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल16.4317.2600.43hr
98757मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल17.1217.5500.43hr
98759मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल17.3718.1900.42hr
98761मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल18.0518.4800.43hr
98763मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल18.3719.2000.43hr
98765मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल18.5319.3700.44hr
98767मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल19.0919.5300.44hr
98769मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल19.4120.2500.44hr
98771मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल20.0920.5300.44hr
98773मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल20.3621.2000.44hr
91491मुंबई छ. शिवाजी बोरिवली लोकल20.4521.2800.43hr
98775मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल21.1021.5400.44hr
98777मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल21.4622.3000.44hr
98779मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल22.1222.5600.44hr
98781मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल22.3723.2100.44hr
98783मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल23.0223.4400.42hr
98785मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल23.3800.2000.42hr
दादर वेस्टर्न से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
90035महालक्ष्मी बोरिवली लोकल05.1805.3900.21hr
90049महालक्ष्मी बोरिवली लोकल05.3205.5400.22hr
90061महालक्ष्मी बोरिवली लोकल05.4506.0600.21hr
90075महालक्ष्मी बोरिवली लोकल05.5606.1700.21hr
90111महालक्ष्मी बोरिवली लोकल06.4307.0500.22hr
90129दादर वेस्टर्न विरार फास्ट07.0007.1700.17hr
94001महालक्ष्मी बोरिवली A/C लोकल07.0607.2700.21hr
90155दादर वेस्टर्न विरार फास्ट07.2807.4100.13hr
90167महालक्ष्मी बोरिवली लोकल07.4008.0100.21hr
90215दादर वेस्टर्न विरार फास्ट08.1808.3200.14hr
90227दादर वेस्टर्न विरार फास्ट08.2908.4400.15hr
90361दादर वेस्टर्न विरार फास्ट10.1310.2700.14hr
90379दादर वेस्टर्न विरार फास्ट10.2910.4700.18hr
92021दादर वेस्टर्न विरार फास्ट10.5511.1000.15hr
90515चर्चगेट विरार फास्ट12.2612.3900.13hr
90555दादर वेस्टर्न भयंदर फास्ट13.1213.2600.14hr
90589दादर विरार फास्ट13.4313.5700.14hr
90603दादर भयंदर फास्ट14.0314.1700.14hr
92031दादर वेस्टर्न विरार फास्ट14.4414.5800.14hr
90687दादर वेस्टर्न विरार फास्ट15.2815.4300.15hr
92033दादर वेस्टर्न विरार फास्ट15.4716.0100.14hr
93027दादर दहानू रोड लोकल16.4717.0100.14hr
90761दादर वेस्टर्न विरार फास्ट16.5017.0400.14hr
92039दादर विरार फास्ट17.2517.3800.13hr
90823महालक्ष्मी बोरिवली लोकल17.4518.0700.22hr
93029दादर दहानू रोड लोकल18.0018.1500.15hr
90949दादर वेस्टर्न विरार फास्ट19.2519.3900.14hr
90959दादर वेस्टर्न भयंदर फास्ट19.3819.5300.15hr
91081दादर बोरिवली फास्ट21.1221.2600.14hr
91089दादर वेस्टर्न विरार फास्ट21.2621.4100.15hr
पनवेल से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
98901पनवेल अँधेरी लोकल05.5807.3201.34hr
98903पनवेल अँधेरी लोकल06.5308.3201.39hr
98905पनवेल अँधेरी लोकल07.3909.1301.34hr
98907पनवेल अँधेरी लोकल10.4512.1601.31hr
98909पनवेल अँधेरी लोकल16.3418.0801.34hr
98911पनवेल अँधेरी लोकल17.0118.3201.31hr
98913पनवेल अँधेरी लोकल17.2919.0201.33hr
98915पनवेल अँधेरी लोकल18.3120.0601.35hr
98917पनवेल अँधेरी लोकल19.3521.0801.33hr