ब्रिजमानगंज से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
55032डालीगंज नकहा जंगल पैसेंजर03.0003.3400.34hr
75002गोंडा गोरखपुर पैसेंजर06.4707.1000.23hr
75004बरहनी गोरखपुर पैसेंजर14.3114.5700.26hr
55050लखनऊ नकहाजंगल पैसेंजर15.2716.1300.46hr
55078बरहनी गोरखपुर पैसेंजर16.4517.2500.40hr