दीनदयाल उपाध्याय Jn से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12175 चंबल एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
10.10 घंटे
05:00
18-दिस
20975 चंबल एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
10.10 घंटे
05:00
18-दिस
19314 इंदौर एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
13.16 घंटे
15:09
18-दिस
12177 चंबल एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
10.10 घंटे
05:00
21-दिस
11105 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
09.54 घंटे
23:06
22-दिस
19322 इंदौर एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
13.26 घंटे
15:09
23-दिस
वाराणसी जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
11108 बुंदेलखंड एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
13.32 घंटे
16:40
19168 साबरमती एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
15.00 घंटे
14:30
17-दिस
19306 गुवाहाटी इंदौर एक्सप्रेस
झाँसी जंक्शन
13.45 घंटे
05:10
23-दिस
Station Name / Code
दीनदयाल उपाध्याय Jn
DDU
वाराणसी जंक्शन
BSB
झाँसी जंक्शन
JHS
New IRCTC Agent Registration