दीनदयाल उपाध्याय Jn → झाँसी जंक्शन

12175 चंबल एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
10.10 घंटे
05:00
22-जन
20975 चंबल एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
10.10 घंटे
05:00
22-जन
19314 इंदौर एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
13.16 घंटे
15:09
22-जन
12177 चंबल एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
10.10 घंटे
05:00
25-जन
11105 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
09.54 घंटे
23:06
26-जन
19322 इंदौर एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
13.26 घंटे
15:09
27-जन

मंडुआडीह → झाँसी जंक्शन

11108 बुंदेलखंड एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
13.42 घंटे
16:30
22-जन

वाराणसी जंक्शन → झाँसी जंक्शन

19168 साबरमती एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
15.00 घंटे
14:30
23-जन
19306 गुवाहाटी इंदौर एक्सप्रेस
झाँसी जंक्शन
13.45 घंटे
05:10
27-जन
Station Name / Code
दीनदयाल उपाध्याय Jn
DDU
मंडुआडीह
MUV
वाराणसी जंक्शन
BSB
झाँसी जंक्शन
JHS
New IRCTC Agent Registration