दीनदयाल उपाध्याय Jn से
ट्रेन / तकप्रस्थान
11105 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
23:06
22-सित
12175 चंबल एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
05:00
23-सित
19322 इंदौर एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
15:09
23-सित
19314 इंदौर एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
15:09
25-सित
12177 चंबल एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
05:00
28-सित
वाराणसी जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
11108 बुंदेलखंड एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
16:40
19168 साबरमती एक्स्प्रेस
झाँसी जंक्शन
14:30
22-सित
19306 गुवाहाटी इंदौर एक्सप्रेस
झाँसी जंक्शन
05:10
23-सित
New IRCTC Agent Registration