ट्रेन / तकप्रस्थान
54109 पंडित दीनदयाल उपाध्याय Jn फैजाबाद पैसेंजर
काशी
00.45 घंटे
16:15
53525 बरका काना वाराणसी पैसिंजर
काशी
00.52 घंटे
16:30
54261 पंडित दीनदयाल उपाध्याय Jn जौनपुर पैसेंजर
काशी
00.33 घंटे
19:25
63553 आसनसोल वाराणसी पैसिंजर
काशी
00.45 घंटे
20:25
13151 जम्मू तवी एक्सप्रेस
काशी
00.36 घंटे
01:40
17-दिस
13307 गंगा सत्लज एक्सप्रेस
काशी
00.40 घंटे
04:20
17-दिस
13049 अमृतसर एक्सप्रेस
काशी
00.34 घंटे
07:34
17-दिस
18611 राँची वाराणसी एक्स्प्रेस
काशी
00.34 घंटे
08:05
17-दिस
13005 अमृतसर मेल
काशी
00.30 घंटे
08:24
17-दिस
12333 विभूति एक्स्प्रेस
काशी
00.39 घंटे
08:35
17-दिस
63229 बक्सर वाराणसी पैसेंजर
काशी
00.32 घंटे
08:55
17-दिस
13009 दून एक्सप्रेस
काशी
00.33 घंटे
09:30
17-दिस
63233 पटना वाराणसी पैसेंजर
काशी
00.52 घंटे
12:10
17-दिस
19422 पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस
काशी
00.39 घंटे
13:59
17-दिस
12875 नीलाचल एक्सप्रेस
काशी
00.47 घंटे
06:25
18-दिस
18311 संबलपुर वाराणसी एक्स्प्रेस
काशी
00.34 घंटे
08:05
19-दिस
Station Name / Code
दीनदयाल उपाध्याय Jn
DDU
काशी
KEI
New IRCTC Agent Registration