दीनदयाल उपाध्याय Jn से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12506 नॉर्थ ईस्ट एक्स्प्रेस
कटिहार जंक्शन
10.07 घंटे
18:47
12488 सीमांचल एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
09.17 घंटे
19:58
15484 महानंदा एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
12.12 घंटे
21:13
12424 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी
कटिहार जंक्शन
08.22 घंटे
01:33
20-नव
15623 भगत की कोठी कामख्या एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
10.28 घंटे
23:52
20-नव
15631 बारमेर गुवाहाटी एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
10.08 घंटे
01:07
21-नव
25631 बीकानेर गुवाहाटी एक्स्प्रेस
कटिहार जंक्शन
10.13 घंटे
01:07
21-नव
20502 आनंद विहार टर्मिनल अगरतला राजधानी
कटिहार जंक्शन
09.47 घंटे
04:43
21-नव
01665 हबीबगंज अगरतला स्पेशल
कटिहार जंक्शन
09.02 घंटे
08:23
21-नव
15645 गुवाहाटी एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
11.52 घंटे
09:08
21-नव
12502 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्स्प्रेस
कटिहार जंक्शन
08.42 घंटे
11:58
21-नव
15602 नई दिल्ली सिलचर एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
08.42 घंटे
11:58
22-नव
15635 गुवाहाटी एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
10.32 घंटे
07:13
24-नव
15667 कामाख्या एक्स्प्रेस
कटिहार जंक्शन
10.32 घंटे
07:13
25-नव
12519 लोकमान्य तिलक कामख्या एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
09.02 घंटे
08:23
25-नव
14020 अगरतला सुंदरी एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
08.42 घंटे
11:58
26-नव
वाराणसी जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
20504 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी
कटिहार जंक्शन
10.10 घंटे
22:25
20506 गुवाहाटी राजधानी
कटिहार जंक्शन
10.00 घंटे
22:25
21-नव
19305 इंदौर गुवाहाटी एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
11.35 घंटे
11:45
22-नव
15934 अमृतसर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
कटिहार जंक्शन
12.10 घंटे
15:40
23-नव
Station Name / Code
दीनदयाल उपाध्याय Jn
DDU
वाराणसी जंक्शन
BSB
कटिहार जंक्शन
KIR
New IRCTC Agent Registration