ट्रेन / तकप्रस्थान
12370 हरिद्वार हावड़ा सुपरफ़ास्ट एक्स्प
क्यूल जंक्शन
05.35 घंटे
14:23
13484 फरक्का एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
07.43 घंटे
16:23
13006 अमृतसर हावड़ा मेल
क्यूल जंक्शन
05.25 घंटे
18:13
12334 विभूति एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
05.40 घंटे
19:00
13050 अमृतसर हावड़ा एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
08.06 घंटे
20:33
12332 हिमगिरी एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
05.15 घंटे
22:13
13008 उद्यान आभा तूफान एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
09.01 घंटे
01:13
23-नव
22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ
क्यूल जंक्शन
05.40 घंटे
02:30
23-नव
12318 अकाल तख्त एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
05.43 घंटे
02:35
23-नव
12368 विक्रमशिला एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
06.42 घंटे
03:08
23-नव
11106 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
04.52 घंटे
07:13
23-नव
15647 गुवाहाटी एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
06.57 घंटे
09:08
23-नव
13134 वाराणसी सियाल्दा एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
10.57 घंटे
09:48
23-नव
14056 ब्रह्मपुत्र मेल
क्यूल जंक्शन
05.37 घंटे
11:48
23-नव
12326 नंगल बाँध कोलकाता एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
05.45 घंटे
02:35
24-नव
12304 पूर्वा एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
05.15 घंटे
04:28
24-नव
13424 अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
06.37 घंटे
08:23
24-नव
22947 सूरत भागलपुर एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
06.52 घंटे
09:43
24-नव
13120 आनंद विहार टर्मिनल सियाल्दा एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
10.57 घंटे
09:48
24-नव
13430 आनंद विहार टर्मिनल मालदा टाउन एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
06.12 घंटे
10:08
24-नव
12328 उपासना एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
05.35 घंटे
14:23
24-नव
13414 फरक्का एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
07.42 घंटे
16:23
24-नव
12336 भागलपुर एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
06.57 घंटे
09:08
25-नव
14004 नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
07.07 घंटे
09:28
25-नव
03428 हरिद्वार मालदा टाउन स्पेशल
क्यूल जंक्शन
06.35 घंटे
08:25
27-नव
12350 नई दिल्ली भागलपुर एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
07.02 घंटे
11:58
27-नव
12362 मुंबई आसनसोल एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
05.55 घंटे
12:33
28-नव
12236 आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर हमसफ़र
क्यूल जंक्शन
05.40 घंटे
02:30
29-नव
Station Name / Code
दीनदयाल उपाध्याय Jn
DDU
क्यूल जंक्शन
KIUL
New IRCTC Agent Registration