दीनदयाल उपाध्याय Jn से
ट्रेन / तकप्रस्थान
18612 वाराणसी राँची एक्स्प्रेस
लातेहार
16:38
53526 वाराणसी बरका काना पैसिंजर
लातेहार
08:00
17-अक्टू
18312 वाराणसी संबलपुर एक्स्प्रेस
लातेहार
16:38
17-अक्टू
12878 नई दिल्ली राँची गरीब रथ
लातेहार
01:25
18-अक्टू
18632 राँची गरीब नवाज़ एक्सप्रेस
लातेहार
16:38
20-अक्टू
New IRCTC Agent Registration