Loading...
95403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
08:59
96614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
09:01
97321 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
09:01
95710 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
09:02
95204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
09:06
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
09:07
97338 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
09:09
95303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
09:12
97024 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
09:13
95310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
09:14
97502 घाट कोपर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
09:16
95908 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
09:17
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
09:19
95112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
09:20
95709 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.48 घंटे
09:22
97340 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
09:23
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
09:24
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
09:25
95312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
09:34
95601 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
09:36
97344 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
09:38
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
09:39
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.57 घंटे
09:39
96618 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
09:42
95603 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.47 घंटे
09:42
95504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
09:46
95305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
09:46
95718 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
09:49
97210 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
09:49
95503 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
09:49
97211 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.19 घंटे
09:51
95114 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
09:52
97346 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
09:53
97329 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
09:53
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
09:53
95605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला सेमी फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.49 घंटे
09:57
97028 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.18 घंटे
09:59
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
10:02
95405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
10:05
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
10:06
96210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:07
95604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
10:08
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
10:08
97026 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:16
97335 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
10:16
95711 दादर कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.50 घंटे
10:20
95408 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
10:21
97337 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.23 घंटे
10:23
95713 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.51 घंटे
10:24
95206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
10:27
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
10:29
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
10:31
97212 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.18 घंटे
10:32
95004 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
10:34
95314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
10:39
97356 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:40
95407 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
10:40
97339 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
10:40
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:48
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
10:48
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
10:49
97215 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.19 घंटे
10:56
97032 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:58
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.38 घंटे
11:01
95316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
11:02
97360 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:04
97045 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
11:04
95607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.48 घंटे
11:04
95912 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
11:07
97034 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:09
97217 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
11:10
97362 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:14
95116 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
11:15
95313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
11:17
97036 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:18
97214 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:23
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
11:23
95609 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.49 घंटे
11:23
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:27
97049 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.59 घंटे
11:29
95606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
11:34
97040 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
11:37
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
11:38
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
11:39
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:40
95208 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
11:40
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
11:54
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
11:58
95717 परेल कल्याण लोकल फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.57 घंटे
11:59
95410 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
12:00
96622 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:03
97219 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
12:04
96312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:07
97053 कुर्ला कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
12:08
95118 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
12:10
95409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
12:10
97046 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
12:11
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
12:14
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
12:15
96214 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:18
97357 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
12:20
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
12:24
96314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:26
95318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
12:26
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
12:28
96624 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:30
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
12:33
97218 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:34
97221 दादर डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
12:37
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
12:41
96216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:42
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
12:44
95120 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
12:45
97052 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:46
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
12:49
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:50
97220 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:54
97223 दादर डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
12:54
95412 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
12:56
95411 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.38 घंटे
12:57
96218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:58
97054 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
13:02
96626 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:06
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
13:06
96316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:10
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
13:10
96220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:14
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
13:18
96318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:23
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
13:26
96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:27
95505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.50 घंटे
13:28
95122 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
13:30
97058 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:31
96222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:35
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
13:37
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
13:38
97222 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:41
97060 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:45
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
13:46
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
13:51
96630 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:53
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
13:56
96320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:57
97227 दादर डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
14:00
97062 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:01
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
14:04
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
14:04
95414 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
14:06
96632 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:07
97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
14:08
97224 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:15
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
14:16
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
14:18
97066 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:19
95216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
14:19
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
14:20
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
14:24
95124 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
14:27
96634 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:28
97229 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
14:28
97226 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
14:32
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
14:32
97068 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:36
97079 कुर्ला कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
14:37
96322 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:40
95413 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.33 घंटे
14:41
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
14:42
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
14:46
97070 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:48
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
कल्याण जंक्शन
00.51 घंटे
14:51
97369 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
14:54
96636 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:00
97074 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:04
95218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
15:05
95507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.50 घंटे
15:06
96324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:08
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
15:08
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
15:12
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
15:12
97087 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
15:16
95416 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
15:19
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
15:20
95126 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
15:23
96326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:29
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
15:30
97080 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:33
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
15:34
95324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
15:35
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
15:37
97230 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:41
95006 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
15:41
97382 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
15:44
97082 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:48
95415 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.44 घंटे
15:48
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
15:50
96638 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:52
95322 अम्बरनाथ दादर फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
15:53
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
15:54
97084 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:58
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
16:06
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
16:08
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
16:10
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
16:15
96640 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
16:16
95220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
16:20
97232 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
16:20
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
16:24
97088 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
16:25
95227 दादर बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
16:26
95326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
16:27
97375 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
16:29
95506 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
16:31
97090 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.18 घंटे
16:32
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
16:33
95418 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
16:34
97092 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
16:40
95509 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.48 घंटे
16:41
97377 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
16:43
96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
16:44
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
16:47
97388 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
16:48
95128 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
16:54
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
16:54
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
16:55
95508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
16:57
97096 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:00
95608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
17:01
97101 कुर्ला कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
17:01
97098 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
17:08
97239 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
17:08
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
17:10
95328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
17:11
95224 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
17:15
95417 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.48 घंटे
17:17
97105 कुर्ला कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
17:18
97398 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:21
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
17:22
95420 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
17:24
97385 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
17:26
97241 दादर डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
17:30
97400 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:32
95330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
17:32
97109 कुर्ला कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
17:33
95130 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
17:36
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.58 घंटे
17:36
97387 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
17:39
95734 कल्याण दादर सेंट्रल फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
17:40
97389 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
17:43
95610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
17:45
95511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.38 घंटे
17:45
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
17:46
97406 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:47
95727 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.50 घंटे
17:48
97391 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
17:50
95510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
17:54
97115 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
17:54
95611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
17:54
95226 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
17:58
97393 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
17:58
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
17:58
95612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
18:02
97117 कुर्ला कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
18:02
95736 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
18:06
95321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
18:09
95422 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
18:10
95729 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.49 घंटे
18:12
97412 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
18:14
95332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
18:14
97121 कुर्ला कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
18:18
95008 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
18:20
95613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
18:21
97397 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
18:22
97104 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
18:23
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
18:24
95228 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
18:25
97414 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
18:27
95738 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
18:28
95323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
18:31
97416 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
18:32
95614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.10 घंटे
18:32
97418 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
18:38
97399 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
18:40
97242 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
18:42
97420 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
18:46
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
18:47
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
18:48
95419 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
18:51
95512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
18:52
97106 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
18:54
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
18:54
95340 अम्बरनाथ दादर फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
18:55
95733 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.48 घंटे
18:57
95132 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
19:01
97401 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.23 घंटे
19:03
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
19:04
95424 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
19:05
97244 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
19:06
95615 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.40 घंटे
19:07
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
19:08
95230 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
19:09
97424 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
19:10
97110 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
19:14
95735 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
19:15
97249 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
19:16
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.40 घंटे
19:17
95342 अम्बरनाथ दादर फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
19:21
95134 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
19:24
95737 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.50 घंटे
19:24
97112 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
19:26
97133 दादर सेंट्रल कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.59 घंटे
19:28
97407 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.23 घंटे
19:31
97428 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
19:32
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
19:35
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.33 घंटे
19:39
97116 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
19:42
95421 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
19:42
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
19:46
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
19:47
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
19:48
95210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
19:49
95329 दादर अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
19:51
97430 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
19:52
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
19:52
97120 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
19:56
95010 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
19:56
97122 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
20:03
97141 कुर्ला कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
20:04
95426 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
20:06
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
20:07
95331 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
20:08
95136 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
20:11
95619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.38 घंटे
20:11
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
20:12
97415 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
20:14
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.38 घंटे
20:14
97126 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
20:19
97413 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
20:20
95514 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
20:22
97436 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
20:25
95517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.49 घंटे
20:27
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
20:29
95212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
20:30
97255 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
20:34
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
20:39
97145 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
20:43
96328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
20:47
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
20:47
97134 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
20:50
95336 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
20:55
97257 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.19 घंटे
20:57
95232 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
20:59
96646 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
20:59
97438 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:03
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
21:06
97250 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:07
95741 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.50 घंटे
21:08
97421 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
21:10
97136 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
21:11
95138 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
21:12
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
21:12
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
21:14
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:15
95423 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
21:16
97138 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:24
96648 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:28
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
21:30
97140 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
21:34
97149 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
21:34
95344 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
21:36
95234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
21:40
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
21:42
95516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
21:49
96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:50
95133 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
21:51
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
21:54
97144 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:58
97151 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
21:59
95428 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
22:02
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
22:02
97442 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
22:03
95236 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
22:04
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
22:06
96652 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
22:07
95140 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
22:08
97146 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
22:12
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
22:14
97256 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
22:17
96330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
22:22
97153 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
22:22
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
22:22
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.38 घंटे
22:23
97427 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
22:26
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
22:30
96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
22:31
95142 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
22:33
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
22:34
96332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
22:38
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
22:38
97258 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
22:42
97148 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
22:45
97429 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
22:46
95238 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
22:49
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
22:51
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.38 घंटे
22:53
97431 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
22:55
97150 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
22:58
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
22:59
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
23:03
95430 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
23:05
96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
23:06
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.51 घंटे
23:09
95240 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
23:10
97433 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
23:12
96656 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
23:14
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
23:17
95425 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.48 घंटे
23:18
97435 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
23:21
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
23:25
95146 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
23:27
96112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
23:28
96227 दादर बदलापुर लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
23:34
97437 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
23:38
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
23:42
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
23:43
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
23:44
97439 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
23:46
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
23:54
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
00:04
3-अप्रै
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
00:10
3-अप्रै
97441 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
00:13
3-अप्रै
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
00:18
3-अप्रै
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
00:26
3-अप्रै
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.51 घंटे
00:27
3-अप्रै
97443 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
00:34
3-अप्रै
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
00:39
3-अप्रै
96234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
00:44
3-अप्रै
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
00:49
3-अप्रै
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
00:59
3-अप्रै
97301 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
01:02
3-अप्रै
97302 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
04:20
3-अप्रै
96102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
04:24
3-अप्रै
97304 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
04:40
3-अप्रै
96302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
04:49
3-अप्रै
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
04:49
3-अप्रै
96601 विद्याविहार तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
04:54
3-अप्रै
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
04:58
3-अप्रै
97306 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
05:00
3-अप्रै
96602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
05:08
3-अप्रै
96603 विद्याविहार तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
05:15
3-अप्रै
96304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
05:16
3-अप्रै
95902 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
05:21
3-अप्रै
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
05:22
3-अप्रै
96104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
05:26
3-अप्रै
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
05:30
3-अप्रै
97002 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
05:32
3-अप्रै
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
05:34
3-अप्रै
96604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
05:39
3-अप्रै
97001 विद्याविहार कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
05:42
3-अप्रै
97308 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
05:44
3-अप्रै
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
05:46
3-अप्रै
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
05:54
3-अप्रै
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
05:55
3-अप्रै
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
05:58
3-अप्रै
96306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:01
3-अप्रै
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
06:02
3-अप्रै
95702 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00.31 घंटे
06:05
3-अप्रै
97003 विद्याविहार कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
06:06
3-अप्रै
97310 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:09
3-अप्रै
96106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:12
3-अप्रै
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
06:14
3-अप्रै
97312 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:18
3-अप्रै
96606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:18
3-अप्रै
97005 विद्याविहार कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
06:18
3-अप्रै
95102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
06:19
3-अप्रै
96308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:24
3-अप्रै
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
06:26
3-अप्रै
97314 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:28
3-अप्रै
97007 विद्याविहार कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
06:30
3-अप्रै
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
06:35
3-अप्रै
97316 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:36
3-अप्रै
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
06:36
3-अप्रै
97202 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:40
3-अप्रै
97009 विद्याविहार कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
06:40
3-अप्रै
96608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:44
3-अप्रै
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
06:44
3-अप्रै
95012 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
06:46
3-अप्रै
97318 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:48
3-अप्रै
96609 विद्याविहार तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
06:50
3-अप्रै
96202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:52
3-अप्रै
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
06:54
3-अप्रै
97004 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
06:56
3-अप्रै
97201 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.19 घंटे
06:57
3-अप्रै
97013 विद्याविहार कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
07:00
3-अप्रै
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:03
3-अप्रै
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
07:04
3-अप्रै
97006 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:06
3-अप्रै
97203 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
07:07
3-अप्रै
97320 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:10
3-अप्रै
97303 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
07:11
3-अप्रै
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
07:14
3-अप्रै
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
07:15
3-अप्रै
96310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:16
3-अप्रै
95401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
07:19
3-अप्रै
96610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:20
3-अप्रै
95104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
07:20
3-अप्रै
97305 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
07:22
3-अप्रै
97322 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:24
3-अप्रै
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
07:26
3-अप्रै
96204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:28
3-अप्रै
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
07:30
3-अप्रै
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
07:34
3-अप्रै
97008 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:36
3-अप्रै
97010 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.18 घंटे
07:42
3-अप्रै
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
07:42
3-अप्रै
95501 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.50 घंटे
07:43
3-अप्रै
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
07:45
3-अप्रै
97307 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
07:46
3-अप्रै
97324 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
07:49
3-अप्रै
95202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
07:49
3-अप्रै
95703 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
07:49
3-अप्रै
97205 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
07:50
3-अप्रै
95704 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
07:53
3-अप्रै
96612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:53
3-अप्रै
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
07:54
3-अप्रै
96206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
07:57
3-अप्रै
95402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
07:57
3-अप्रै
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
07:58
3-अप्रै
95106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
08:00
3-अप्रै
97012 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
08:01
3-अप्रै
97309 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
08:02
3-अप्रै
97326 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:05
3-अप्रै
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
08:06
3-अप्रै
95002 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
08:08
3-अप्रै
97014 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:09
3-अप्रै
97207 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
08:10
3-अप्रै
95602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
08:12
3-अप्रै
97204 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:13
3-अप्रै
95706 कल्याण दादर फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
08:15
3-अप्रै
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
08:16
3-अप्रै
97328 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:17
3-अप्रै
97311 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
08:19
3-अप्रै
97330 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:21
3-अप्रै
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
08:22
3-अप्रै
95304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
08:23
3-अप्रै
97023 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
08:24
3-अप्रै
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
08:24
3-अप्रै
97016 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:27
3-अप्रै
95901 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
ठाणे
00.18 घंटे
08:28
3-अप्रै
97206 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:31
3-अप्रै
95404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
08:34
3-अप्रै
97313 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
08:34
3-अप्रै
97332 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:35
3-अप्रै
95306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
08:38
3-अप्रै
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:39
3-अप्रै
97018 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:42
3-अप्रै
97315 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
08:42
3-अप्रै
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.34 घंटे
08:43
3-अप्रै
95110 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
08:44
3-अप्रै
97334 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:46
3-अप्रै
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
08:46
3-अप्रै
95502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
08:48
3-अप्रै
97020 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:50
3-अप्रै
97317 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
08:50
3-अप्रै
95301 दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.33 घंटे
08:53
3-अप्रै
97022 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:54
3-अप्रै
95802 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
08:54
3-अप्रै
97209 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
08:54
3-अप्रै
95705 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.47 घंटे
08:56
3-अप्रै
97336 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
08:57
3-अप्रै
97319 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
08:58
3-अप्रै
95707 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.35 घंटे
09:02
3-अप्रै
96616 तितवाला दादर सेंट्रल लोकल
दादर सेंट्रल
00.18 घंटे
09:19
3-अप्रै
97323 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
09:20
3-अप्रै
97208 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
09:26
3-अप्रै
97342 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
09:30
3-अप्रै
95716 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
09:31
3-अप्रै
97325 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
09:31
3-अप्रै
97327 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.25 घंटे
09:35
3-अप्रै
97504 घाट कोपर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
09:45
3-अप्रै
97037 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
10:00
3-अप्रै
97348 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:03
3-अप्रै
97331 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
10:03
3-अप्रै
97213 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
10:10
3-अप्रै
95910 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
10:11
3-अप्रै
97350 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:12
3-अप्रै
95907 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
ठाणे
00.18 घंटे
10:12
3-अप्रै
97333 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
10:13
3-अप्रै
97352 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:19
3-अप्रै
95722 कल्याण दादर सेंट्रल फास्ट
दादर सेंट्रल
00.13 घंटे
10:24
3-अप्रै
97354 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:28
3-अप्रै
95309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
10:34
3-अप्रै
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
10:36
3-अप्रै
97030 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:44
3-अप्रै
97341 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
10:44
3-अप्रै
97358 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
10:52
3-अप्रै
95311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.38 घंटे
10:53
3-अप्रै
95715 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.39 घंटे
10:57
3-अप्रै
97343 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.25 घंटे
11:00
3-अप्रै
97345 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
11:16
3-अप्रै
97347 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
11:26
3-अप्रै
97349 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.23 घंटे
11:31
3-अप्रै
97351 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
11:42
3-अप्रै
97364 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:44
3-अप्रै
95315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.38 घंटे
11:46
3-अप्रै
97216 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:48
3-अप्रै
97353 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
11:50
3-अप्रै
97042 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:52
3-अप्रै
97366 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
11:59
3-अप्रै
97355 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
12:11
3-अप्रै
95724 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
12:21
3-अप्रै
97368 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
12:22
3-अप्रै
97050 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
12:38
3-अप्रै
97359 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
12:58
3-अप्रै
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
13:02
3-अप्रै
97225 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
13:14
3-अप्रै
97370 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:18
3-अप्रै
95719 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
13:19
3-अप्रै
97065 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.52 घंटे
13:22
3-अप्रै
97361 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.24 घंटे
13:30
3-अप्रै
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
13:34
3-अप्रै
97363 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.24 घंटे
13:42
3-अप्रै
97372 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
13:50
3-अप्रै
97365 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
14:12
3-अप्रै
97374 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:24
3-अप्रै
97367 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
14:32
3-अप्रै
95726 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
14:37
3-अप्रै
97376 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:44
3-अप्रै
97228 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
14:52
3-अप्रै
97072 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
14:56
3-अप्रै
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
15:00
3-अप्रै
97371 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
15:04
3-अप्रै
97378 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:14
3-अप्रै
97076 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:18
3-अप्रै
97078 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:25
3-अप्रै
97380 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
15:37
3-अप्रै
95721 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
15:42
3-अप्रै
97091 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.53 घंटे
15:43
3-अप्रै
97231 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
15:46
3-अप्रै
97233 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
16:01
3-अप्रै
97373 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
16:02
3-अप्रै
97384 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
16:03
3-अप्रै
97386 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
16:12
3-अप्रै
97235 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
16:20
3-अप्रै
95723 भाईखल्ला कल्याण फास्ट लोकल
कल्याण जंक्शन
00.45 घंटे
16:22
3-अप्रै
97237 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
16:39
3-अप्रै
97379 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.24 घंटे
16:51
3-अप्रै
97390 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
16:52
3-अप्रै
97392 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
16:56
3-अप्रै
97394 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:04
3-अप्रै
97381 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
17:04
3-अप्रै
95730 कल्याण दादर सेंट्रल फास्ट
दादर सेंट्रल
00.12 घंटे
17:08
3-अप्रै
97383 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.23 घंटे
17:12
3-अप्रै
97396 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:17
3-अप्रै
97100 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:17
3-अप्रै
95732 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
17:20
3-अप्रै
97234 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:23
3-अप्रै
97402 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
17:36
3-अप्रै
97236 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:39
3-अप्रै
95725 दादर कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
17:41
3-अप्रै
97404 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.15 घंटे
17:43
3-अप्रै
97408 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.18 घंटे
17:53
3-अप्रै
97238 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
17:58
3-अप्रै
95801 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली फास्ट
ठाणे
00.16 घंटे
18:02
3-अप्रै
97410 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
18:04
3-अप्रै
97395 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
18:06
3-अप्रै
97102 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
18:08
3-अप्रै
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
18:10
3-अप्रै
97243 दादर डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
18:14
3-अप्रै
97240 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
18:17
3-अप्रै
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
18:27
3-अप्रै
97245 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
18:32
3-अप्रै
97125 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.56 घंटे
18:36
3-अप्रै
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
18:43
3-अप्रै
97247 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
18:56
3-अप्रै
97422 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
18:58
3-अप्रै
95740 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
18:58
3-अप्रै
97131 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
19:00
3-अप्रै
97403 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
19:12
3-अप्रै
97426 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
19:19
3-अप्रै
97405 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
19:20
3-अप्रै
97246 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
19:35
3-अप्रै
97251 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
19:39
3-अप्रै
97409 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
19:44
3-अप्रै
95739 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.36 घंटे
19:55
3-अप्रै
97411 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
19:56
3-अप्रै
97253 दादर डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
19:59
3-अप्रै
97432 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
20:00
3-अप्रै
97124 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
20:07
3-अप्रै
97434 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
20:11
3-अप्रै
97248 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
20:15
3-अप्रै
97417 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.21 घंटे
20:25
3-अप्रै
97128 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
20:29
3-अप्रै
97130 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
20:33
3-अप्रै
97419 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
20:52
3-अप्रै
95913 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
ठाणे
00.20 घंटे
21:01
3-अप्रै
95744 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
21:16
3-अप्रै
97252 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:19
3-अप्रै
97147 दादर कल्याण लोकल
कल्याण जंक्शन
00.55 घंटे
21:19
3-अप्रै
97259 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
21:23
3-अप्रै
97423 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
21:26
3-अप्रै
97425 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00.22 घंटे
21:38
3-अप्रै
97440 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:43
3-अप्रै
97261 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
ठाणे
00.20 घंटे
21:46
3-अप्रै
97254 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
21:54
3-अप्रै
95743 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.54 घंटे
22:10
3-अप्रै
95745 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
कल्याण जंक्शन
00.37 घंटे
22:20
3-अप्रै
97260 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
23:02
3-अप्रै
97152 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
00.16 घंटे
23:19
3-अप्रै
97262 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
23:31
3-अप्रै
95746 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
00.11 घंटे
23:39
3-अप्रै
97154 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
00.17 घंटे
00:04
4-अप्रै
Station Name / Code
घाट कोपर
GC
दादर सेंट्रल
DR
कल्याण जंक्शन
KYN
ठाणे
TNA
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
CSMT
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

घाट कोपर से दादर सेंट्रल ट्रेनें

घाट कोपर से दादर सेंट्रलतक की ट्रेनों के बारे में

 1. घाट कोपर और दादर सेंट्रलके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  घाट कोपर और दादर सेंट्रलके बीच 712 ट्रेंने चलती हैं.
 2. घाट कोपर से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन घाट कोपर और दादर सेंट्रलके बीच है कल्याण दादर लोकल (97154) जिसका चलने का समय है 00.04 और यह ट्रैन चलती है on सिवाय सोम.
 3. घाट कोपर से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन घाट कोपर और दादर सेंट्रलके बीच है मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल (96653) जिसका चलने का समय है 23.54 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. घाट कोपर और दादर सेंट्रल के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  घाट कोपर और दादर सेंट्रलके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट (95510) जिसका चलने का समय है 17.54 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 10 किलोमीटर की दूरी 00.10 घंटे में तय करती है .