ट्रेन / तकप्रस्थान
12308 जोधपुर हावड़ा सुपरफ़ास्ट एक्स्प्रेस
आसनसोल जंक्शन
22.42 घंटे
02:05
18-नव
22308 बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस
आसनसोल जंक्शन
22.42 घंटे
02:05
18-नव
12316 अनन्या एक्स्प्रेस
आसनसोल जंक्शन
26.33 घंटे
09:15
18-नव
12988 अजमेर सियाल्दा एक्सप्रेस
आसनसोल जंक्शन
21.13 घंटे
14:50
18-नव
12495 बीकानेर कोलकाता सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस
आसनसोल जंक्शन
22.24 घंटे
11:45
21-नव
Station Name / Code
जयपुर जंक्शन
JP
आसनसोल जंक्शन
ASN
New IRCTC Agent Registration