जयपुर जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
14807 जयपुर अलवर एक्सप्रेस
बसवा
09:55
51974 जयपुर मथुरा पैसेंजर
बसवा
14:20
54833 जयपुर हिसार पैसेंजर
बसवा
18:25
14660 जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस
बसवा
04:55
18-सित
14662 मालनी एक्सप्रेस
बसवा
04:55
18-सित
79701 जयपुर हिसार पैसेंजर
बसवा
05:15
18-सित
19613 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस
बसवा
20:10
18-सित
19611 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस
बसवा
20:10
19-सित
New IRCTC Agent Registration