जयपुर जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12992 जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
14:00
19602 न्यू जलपाईगुड़ी अजमेर एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
19:20
19665 खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
23:00
09721 जयपुर उदयपुर स्पेशल
मावली जंक्शन
06:15
18-सित
19610 हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
07:15
18-सित
12315 अनन्या एक्स्प्रेस
मावली जंक्शन
17:45
20-सित
19710 कामख्या जयपुर कविगुरु एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
18:30
21-सित
22986 राजस्थान हमसफ़र एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
21:15
22-सित
New IRCTC Agent Registration