जम्तारा से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13331 धनबाद पटना एक्स्प्रेस
खुस्रोपुर
09:58
18183 टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस
खुस्रोपुर
12:55
13007 उद्यान आभा तूफान एक्स्प्रेस
खुस्रोपुर
14:22
13131 कोलकता आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस
खुस्रोपुर
00:27
19-अक्टू
13287 दक्षिण बिहार एक्सप्रेस
खुस्रोपुर
01:14
19-अक्टू
18622 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
खुस्रोपुर
05:17
19-अक्टू
New IRCTC Agent Registration