ट्रेन / तकप्रस्थान
13050 अमृतसर हावड़ा एक्स्प्रेस
विद्यासागर
03.42 घंटे
05:20
18184 दानापुर टाटानगर एक्स्प्रेस
विद्यासागर
02.13 घंटे
09:28
13008 उद्यान आभा तूफान एक्स्प्रेस
विद्यासागर
02.37 घंटे
10:50
13332 पटना धनबाद एक्स्प्रेस
विद्यासागर
02.49 घंटे
11:27
53050 मोकामा हावड़ा पैसेंजर
विद्यासागर
03.32 घंटे
14:46
18621 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
विद्यासागर
02.59 घंटे
18:52
15028 मौर्य एक्सप्रेस
विद्यासागर
02.53 घंटे
20:50
18604 भागलपुर राँची एक्स्प्रेस
विद्यासागर
02.32 घंटे
20:15
22-नव
Station Name / Code
जमुई
JMU
विद्यासागर
VDS
New IRCTC Agent Registration