ट्रेन / तकप्रस्थान
11056 गोदान एक्स्प्रेस
मरिअहू
00.37 घंटे
13:08
14201 जौनपुर राए बरेली एक्सप्रेस
मरिअहू
00.43 घंटे
16:20
54376 जौनपुर प्रयाग पैसिंजर
मरिअहू
00.54 घंटे
17:00
09026 गाज़ीपुर सिटी बांद्रा स्पेशल
मरिअहू
00.48 घंटे
21:35
54214 जौनपुर इलाहाबाद पैसिंजर
मरिअहू
00.59 घंटे
05:35
14-नव
11060 छपरा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
मरिअहू
00.37 घंटे
13:08
14-नव
11054 आजमगढ़ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
मरिअहू
00.39 घंटे
08:05
15-नव
19042 गाज़ीपुर सिटी बांद्रा एक्सप्रेस
मरिअहू
00.46 घंटे
21:35
17-नव
22104 फैजाबाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
मरिअहू
00.42 घंटे
02:55
20-नव
Station Name / Code
जौनपुर जंक्शन
JNU
मरिअहू
MAY
New IRCTC Agent Registration