कदेथान से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
71408दौंड पुणे पैसेंजर06.0006.0600.06hr
51402मनमाड पुणे पैसेंजर06.2006.2400.04hr
51350दौंड पुणे पैसिंजर07.2507.3100.06hr
71402बारामती पुणे पैसिंजर08.3908.4600.07hr
51452बारामती पुणे पैसिंजर12.3012.3600.06hr
71410दौंड पुणे पैसेंजर17.2917.3400.05hr
71404बारामती पुणे पैसिंजर18.1018.1600.06hr
71414शोलापुर पुणे पैसिंजर18.2018.2700.07hr
51422निजामाबाद पुणे पैसिंजर19.1119.2200.11hr