कजरी से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53611बरवाडीह डेहरी आन सोन पैसिंजर06.2110.0503.44hr
53525बरका काना वाराणसी पैसिंजर08.4212.5004.08hr
53357बरका काना डेहरी आन सोन पैसेंजर11.1415.0003.46hr
53349बरवाडीह डेहरी आन सोन पैसिंजर18.1221.3503.23hr