कजरी से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53350डेहरी आन सोन बरवाडीह पैसिंजर09.5610.4100.45hr
53344चोपन गोमोह पैसिंजर10.5811.4500.47hr
53526वाराणसी बरका काना पैसिंजर15.0215.4500.43hr
53358डेहरी आन सोन बरका काना पैसेंजर18.4419.2700.43hr
53352चुनर बरवाडीह पैसिंजर22.4223.3100.49hr
53612डेहरी आन सोन बरवाडीह पैसिंजर23.3400.1900.45hr