कजरी से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53351बरवाडीह चुनर पैसिंजर03.2203.3100.09hr
53611बरवाडीह डेहरी आन सोन पैसिंजर06.2106.3100.10hr
53525बरका काना वाराणसी पैसिंजर08.4209.0400.22hr
53357बरका काना डेहरी आन सोन पैसेंजर11.1411.2300.09hr
53343गोमोह चोपन पैसिंजर14.4814.5900.11hr
53349बरवाडीह डेहरी आन सोन पैसिंजर18.1218.2000.08hr