कलितलवदि से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
79428खंभात आनंद पैसेंजर04.5004.5500.05hr
79418खंभात आनंद पैसेंजर06.5507.0000.05hr
79422खंभात आनंद पैसेंजर09.1009.1500.05hr
79416खंभात आनंद पैसेंजर11.1511.2000.05hr
79414खंभात आनंद पैसेंजर13.3513.4000.05hr
79426खंभात आनंद पैसेंजर15.3515.4000.05hr
79420खंभात आनंद पैसेंजर17.5017.5500.05hr
79424खंभात आनंद पैसेंजर20.0020.0500.05hr