कलुपारा घाट से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
22819भुबनेश्वर विशाखापट्नम एक्सप्रेस08.4209.1800.36hr
58417पुरी गुनुपुर पैसेंजर10.1911.1300.54hr
58411भुबनेश्वर ब्रह्मपुर पैसेंजर11.4412.2300.39hr
17479पूरी तिरुपति एक्स्प्रेस15.0515.4800.43hr
58533कट्टक प्लासा पैसेंजर18.5419.3800.44hr
18447हिराखण्ड एक्सप्रेस20.4621.2000.34hr
18437भुबनेश्वर भवानीपटना लिंक20.4621.1900.33hr
58419भुबनेश्वर प्लासा पैसेंजर20.5121.3300.42hr
18645ईस्ट कोस्ट एक्स्प्रेस21.0621.3900.33hr