कंकावली से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
01301पुणे मंगलौर स्पेशल03.4608.0804.22hr
12133मंगलौर एक्सप्रेस05.1109.0003.49hr
02198जबलपुर कोइंबटोर स्पेशल10.0415.0605.02hr
12618मंगला लक्षद्वीप एक्स्प्रेस17.2221.4004.18hr