करहिया हॉल्ट से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
63231पटना मुग़ल सराय पैसेंजर00.10दीनदयाल उपाध्याय Jn04.2004.10hr
63229बक्सर वाराणसी पैसेंजर06.46वाराणसी जंक्शन09.4502.59hr
63227पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय Jn पैसेंजर11.29दीनदयाल उपाध्याय Jn14.0502.36hr
63225पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय Jn पैसेंजर17.06दीनदयाल उपाध्याय Jn20.3003.24hr