करमसद से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
79421आनंद खंभात पैसेंजर05.1405.5300.39hr
79417आनंद खंभात पैसेंजर07.1907.5800.39hr
79425आनंद खंभात पैसेंजर09.3410.1300.39hr
79415आनंद खंभात पैसेंजर11.2912.1600.47hr
79413आनंद खंभात पैसेंजर13.4914.3500.46hr
79423आनंद खंभात पैसेंजर15.4916.3500.46hr
79419आनंद खंभात पैसेंजर18.1418.5300.39hr
79427आनंद खंभात पैसेंजर20.2421.0300.39hr