करा कदम्बगाची से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
33311बारासत हसनाबाद लोकल04.1004.1200.02hr
33313बारासत हसनाबाद लोकल04.5704.5900.02hr
33511सियाल्दा हसनाबाद लोकल06.1206.1400.02hr
33513सियाल्दा हसनाबाद लोकल07.0407.0600.02hr
33315बारासत हसनाबाद लोकल07.5908.0100.02hr
33515सियाल्दा हसनाबाद लोकल08.3608.3800.02hr
33517सियाल्दा हसनाबाद लोकल09.1309.1500.02hr
33519सियाल्दा हसनाबाद लोकल10.1310.1500.02hr
30321मजेर्हत हसनाबाद लोकल11.1011.1200.02hr
33521सियाल्दा हसनाबाद लोकल11.5711.5900.02hr
33523सियाल्दा हसनाबाद लोकल13.0613.0800.02hr
30361मजेर्हत हसनाबाद लोकल14.0314.0500.02hr
33525सियाल्दा हसनाबाद लोकल15.1215.1400.02hr
33527सियाल्दा हसनाबाद फास्ट15.4215.4400.02hr
33317बारासत हसनाबाद लोकल17.1217.1400.02hr
33319बारासत हसनाबाद लोकल18.1718.1900.02hr
33529सियाल्दा हसनाबाद फास्ट18.5118.5300.02hr
33321बारासत हसनाबाद लोकल19.5419.5600.02hr
33531सियाल्दा हसनाबाद 20.3520.3700.02hr
33325बारासत हसनाबाद लोकल21.3721.3900.02hr
33323बारासत हसनाबाद लोकल22.2022.2200.02hr
33533सियाल्दा हसनाबाद लोकल23.1323.1500.02hr