करा कदम्बगाची से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
33311बारासत हसनाबाद लोकल04.1004.4800.38hr
33313बारासत हसनाबाद लोकल04.5705.3500.38hr
33511सियाल्दा हसनाबाद लोकल06.1206.5000.38hr
33513सियाल्दा हसनाबाद लोकल07.0407.4200.38hr
33315बारासत हसनाबाद लोकल07.5908.3700.38hr
33515सियाल्दा हसनाबाद लोकल08.3609.1400.38hr
33517सियाल्दा हसनाबाद लोकल09.1309.5300.40hr
33519सियाल्दा हसनाबाद लोकल10.1310.5600.43hr
30321मजेर्हत हसनाबाद लोकल11.1011.5700.47hr
33521सियाल्दा हसनाबाद लोकल11.5712.3700.40hr
33523सियाल्दा हसनाबाद लोकल13.0613.4400.38hr
30361मजेर्हत हसनाबाद लोकल14.0314.4200.39hr
33525सियाल्दा हसनाबाद लोकल15.1215.5000.38hr
33527सियाल्दा हसनाबाद फास्ट15.4216.4000.58hr
33317बारासत हसनाबाद लोकल17.1217.5000.38hr
33319बारासत हसनाबाद लोकल18.1718.5500.38hr
33529सियाल्दा हसनाबाद फास्ट18.5119.3100.40hr
33321बारासत हसनाबाद लोकल19.5420.3200.38hr
33531सियाल्दा हसनाबाद 20.3521.1300.38hr
33325बारासत हसनाबाद लोकल21.3722.1500.38hr
33323बारासत हसनाबाद लोकल22.2023.0000.40hr
33533सियाल्दा हसनाबाद लोकल23.1323.5500.42hr