करा कदम्बगाची से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
33311बारासत हसनाबाद लोकल04.1004.4100.31hr
33313बारासत हसनाबाद लोकल04.5705.2800.31hr
33511सियाल्दा हसनाबाद लोकल06.1206.4300.31hr
33513सियाल्दा हसनाबाद लोकल07.0407.3500.31hr
33315बारासत हसनाबाद लोकल07.5908.3000.31hr
33515सियाल्दा हसनाबाद लोकल08.3609.0700.31hr
33517सियाल्दा हसनाबाद लोकल09.1309.4400.31hr
33519सियाल्दा हसनाबाद लोकल10.1310.4900.36hr
30321मजेर्हत हसनाबाद लोकल11.1011.4100.31hr
33521सियाल्दा हसनाबाद लोकल11.5712.2800.31hr
33523सियाल्दा हसनाबाद लोकल13.0613.3700.31hr
30361मजेर्हत हसनाबाद लोकल14.0314.3500.32hr
33525सियाल्दा हसनाबाद लोकल15.1215.4300.31hr
33527सियाल्दा हसनाबाद फास्ट15.4216.1900.37hr
33317बारासत हसनाबाद लोकल17.1217.4300.31hr
33319बारासत हसनाबाद लोकल18.1718.4800.31hr
33529सियाल्दा हसनाबाद फास्ट18.5119.2400.33hr
33321बारासत हसनाबाद लोकल19.5420.2500.31hr
33531सियाल्दा हसनाबाद 20.3521.0600.31hr
33325बारासत हसनाबाद लोकल21.3722.0800.31hr
33323बारासत हसनाबाद लोकल22.2022.5300.33hr
33533सियाल्दा हसनाबाद लोकल23.1323.4800.35hr