कारवार से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16345नेत्रावती एक्सप्रेस00.0409.0409.00hr
16333वेरवाल तिरुवनंतपुरम एक्स्प्रेस08.4218.1309.31hr
16335नागरकोविल एक्सप्रेस08.4218.1309.31hr
16337ओखा एर्नाकुलम एक्सप्रेस08.4218.1309.31hr
12618मंगला लक्षद्वीप एक्स्प्रेस20.5205.1808.26hr